Dotace na realizaci zahrady

By Ivana Minářová on Prosinec 13, 2013 in Informace ze školky with No Comments

Naše škola zpracovala projekt k žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí, který jsme odevzdali v listopadu 2013, na realizaci Přírodní zahrady. Materiál je k nahlédnutí na vyžádání u ředitelky školy, zde je pouze stručný popis dané problematiky.

Záměrem projektu je vytvoření zahrady, která bude dětem skýtat různé možnosti, jak po stránce pohybových aktivit, tak vzdělávání v oblasti EVVO. Pozorování a pokusy v oblasti živé a neživé přírody, posílí kladný vztah děti k přírodě. Díky zahradě a činnostem, které si děti mohou samostatně vyzkoušet, získají dovednosti a poznatky, kterými mohou v budoucnu ovlivňovat své okolí a později i své chování k přírodě. Cílem je vytvořit zahradu, ve které budou děti používat všechny smysly, rozvíjet práceschopnost, pečovat o užitkové rostliny, které pak díky své práci mohou i ochutnat. Vše by mělo probíhat formou hry a prožitkového učení s návazností na již dříve získané poznatky.

Projekt využívá stávající vybavení zahrady a doplňuje je o nové prvky. Některé prvky jsou v současné době poškozené (např. cestičky, kolotoč, kyvadlová houpačka) a je třeba je opravit. Dotace by nám pomohla dát zahradu do pořádku, aby z ní měli radost děti, učitelé, rodiče i všichni ostatní.

Přínos celého projektu vidíme v nabídce kousku přírody do všedního života předškolních dětí. V dnešní uspěchané době je třeba, aby se děti dokázaly soustředit, zpomalit a pozorovat život kolem sebe, vnímaly sepětí s přírodou, a pociťovaly radost z nových objevů. Přírodní zahradu budeme nadále využívat k setkávání se s rodiči, kamarády na akcích pořádaných naší MŠ a Klubem rodičů, který na naší škole dobře pracuje. Pokud se nám podaří s projektem uspět, rádi o této možnosti napíšeme do Líšeňských novin, také budeme informovat rodiče docházejících dětí na nástěnkách v jednotlivých třídách naší MŠ, veškeré dostupné informace uveřejníme na webových stránkách MŠ. Zajímavosti a zkušenosti s využitím jednotlivých hracích prvků zašleme do časopisu Informatorium, které je určeno pro učitele v MŠ, veřejnost a pro zájemce o předškolní vzdělávání.

Náklady na pořízení/vytvoření pomůcky/:
Projekt na vytvoření přírodní zahrady je konzultován a zpracován na základě výzvy ÚMČ. Projektovou dokumentaci zpracovala Ing. Arch. Evou Doležalovou a Ing. Radek Otevřel.
Cena projektu je 1 359 057 Kč.

Rámcový popis projektu:
Zahrada mateřské školy je zaměřena na environmentální výchovu by měla dětem umožnit objevování nových poznatků, setkávání se s nepoznaným, ale i relaxovat v koutku přírody, ke kterému mají děti kladný vztah. Záměrem projektu je vytvoření takového prostředí, které je dostatečně podnětné a vybízí děti k uskutečňování prvků environmentální a ekologické výchovy. Zahrada by měla být vkusně rozdělena na aktivní zóny pro pohyb a pohybové aktivity, tak na klidové koutky a místa pro pozorování. Měla by být krásná a pestrá s využitím různých stanovišť, místem pro poznávání, hledání nových možností, pozorování a učení se přírodním dovednostem.

Současná zahrada má sice ocenění „přírodní zahrada“ ale ještě skýtá neomezené možnosti k další práci a realizaci nových zahradních prvků. Ve školním vzdělávacím programu s názvem: „Díváme se kolem sebe“ se v jednotlivých vzdělávacích blocích zaměřujeme na environmentální výchovu. K tomu využíváme vycházky do přírody, práci s přírodním materiálem, pozorování, ochrana přírody, třídění odpadu, výukové programy k různým tématům, péči o životní prostředí a hlavně chování jedince (člověka – dítěte) jak se správně a šetrně chovat k přírodě a svému okolí. V naší zahradě jsou prvky starší a je na nich znát, že jsou staršího data. Jejich oprava by byla jistě nákladná a tak je možné vše uvést do pořádku, vkusně sjednotit zahradu a její hrací prvky do jednoho stylu a dál tak pracovat na zkvalitňování „ukázkové přírodní zahrady“.

Vazby projektu na strategické dokumenty:
Jako první je nutno uvést školní vzdělávací program. V letošním roce je aktualizován ŠVP pod názvem „Díváme se kolem sebe“. Pomocí ŠVP se snažíme o naplnění cílů a kompetencí, důležitých pro vzdělávání dětí.
Dalšími dokumenty je Mezinárodní dohoda k EVVO, Který rozpracovává Státní program EVVO v ČR a prostřednictvím něhož máme možnost čerpat dotace na tento projekt.
Podmínky pro EVVO také najdeme v zákoně č.17/1992 Sb., o životní m prostředí.

Prvky zahrady:

 • Stávající pískoviště s navrženou dřevěnou plochou a pergolou
 • Vahadlová houpačka – dřevěná kláda s úchytkami a gumovým dopadem
 • Kolotoč – zábavný prvek
 • Herní sestava
 • Pružinový houpací prvek – žabka (dvousedadlová) a pejsek (jednosedadlový)
 • Skluzavka s herním prvkem
 • Lanový hrací prvek – mezi stromy vhodně natažená lana
 • Dřevěný domek s lavičkami – je místečko klidu, na venkovní stěně domečku je připevněna kreslící tabule
 • Kompostér – na zahradní a biologický odpad
 • Přírodní amfiteátr s kládovým posezením
 • Kladinový balanční prvek – několik vodorovných klád různé výšky
 • Špalkové přeskakovalo – dřevěné špalky zapuštěné do země, různých výšek a materiálů.
 • Mlhoviště – je betonový půlkruh, na jehož obvodu jsou umístěny jemné trysky, které přemění studenou vodu v osvěžující mlhu
 • Dřevěné klády jako schody – vodorovné dřevěné klády vpravené do svahu
 • Kláda se zářezy a lanem – svisle zapracovaná kláda do svahu v zahradě, opatřená lanem, sloužícím ke šplhání.
 • Krmítka pro ptáky
 • Vrbové tee-pee – indiánský stan z vrbového proutí o průměru 3 metry
 • Vrbový tunel – tunel z vrbového proutí v průměru 1,5, metru, malá schovávačka
 • Pítko pro ptáky
 • Lana mezi stromy – pohybové aktivity
 • Vodní prvek s dešťovou vodou – barel, do kterého je svedena okapová voda
 • Terasa – stávající zvýšená plocha před třídou v přízemí
 • Louka – plocha, do které budou vsazeny ukázky lučních a polních květin
 • Pěstební truhlíky – zvýšená místa k sázení, pletí, zalévání, péče o rostliny
 • Ovocné stromy a keře
 • Hlína – kvalitní hlína je důležitá pro výsadbu, jak rostlin, tak stromů
 • Bylinkový záhonek


Zahrada01 (1)

top