Přijímací řízení

By Ivana Minářová on Březen 11, 2014 in Informace ze školky with No Comments

Možnost seznámení se s podklady rozhodnutí

Účastníkům správního řízení (tzn. ti, kteří mají přihlášku vedenou na Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace)

se tímto sděluje, že ve správním řízení k předškolnímu vzdělávání, byly podle názoru správního orgánu shromážděné dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí.

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení.

Za účelem seznámení se s podklady rozhodnutí má účastník řízení ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu a činit si z něj výpisy.

Správní orgán eviduje v rámci bodového hodnocení tyto údaje: přihlášku.

S obsahem spisu se lze seznámit ve dnech 12.3.2014 od 16 hd do 18 hod. v budově mateřské školy.


Po uplynutí výše uvedené lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci.

Dále upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace
Věra Tihlaříková, ředitelka

top