Metodika dopravní výchovy

By Ivana Minářová on Říjen 4, 2017 in Fotogalerie with No Comments

Jako jedna z pěti mateřských škol v města Brně jsme byli vybráni k testování nové metodiky pro dopravní výchovu, kterou zpracovává paní Tereza Šustrová z Výzkumného ústavu dopravy. Sama si vyzkoušela práci s dětmi ve třídě motýlků, v ostatních třídách pracovaly paní učitelky podle pokynů a návodu z metodiky. Dokladem jsou fotky z práce dětí, z činností, které děti bavily a práce se paní učitelkám dařila. Výsledkem bude hodnocení jednotlivých skupin a práce podle metodiky ve všech třídách, kde se rozhodne, co bylo úspěšné a co méně a kde se ukrývaly nedostatky. S výsledným materiálem ze střediska Dopravního výzkumu vás rádi seznámíme.

top