Členové_OLD

Členství není povinné a je otevřeno pro všechny, kteří mají zájem na rozvoji školky. Členem se může stát každý, komu je více než 18 let a má zájem se aktivně podílet na činnosti Spolku.

V KLUBU VŘELE UVÍTÁME KAŽDÉHO OCHOTNÉHO RODIČE

Příspěvek můžete zaplatit v předem zveřejněných termínech nebo po dohodě s členy Spolku.

Co dětem chybí a co by jim pomohlo, najdete v rubrice Co školce chybí.

Ochotní rodiče, kteří poskytnou jakýkoliv dar, jsou uvedení v rubrice Sponzoři.

Vaší firmě můžeme „na oplátku“ dát odkaz z našich stránek (menší reklama).

Přidejte se k nám!

Zástupci tříd:

S jakýmikoliv připomínkami, náměty nebo pomocí kontaktujte rodiče ve svých třídách:

  • Sluníčka: p. Veselá, p. Špidlová
  • Dráčci: Klára Dušková (pokladník Spolku), Henrich Kubík
  • Motýlci: Eva Jansová (předsedkyně Spolku), Ivana Minářová (kontrolor) a dále: Jana Olexová, Petra Syrová a Květa Doležalová
top