Pomáháme

Práce ve Spolku rodičů

Spolek vznikl za účelem materiálně a finančně podporovat MŠ Synkova. Proto každoročně vybíráme příspěvek. Ve školním roce 2016/17 je to 1.000 Kč za každé dítě – termín výběru hotovosti bude předem oznámen na nástěnkách ve školce. Každý Váš příspěvek bude využit k nákupu potřebného vybavení ve školce, například na hračky, knihy, pomůcky, ale také drobností do tomboly na karnevalu, odměn při soutěžích, besídkách a v neposlední řadě na kulturní akce.

Jakákoliv činnost ve Spolku je dobrovolná a bez nároku na honorář. Děti ocení vaše nadšení pro dobrou věc, jejich úsměv bude vaší odměnou. Spolek pravidelně pořádá akce pro děti z naší školky – Podzimní tvoření, Svatomartinské putování a Čarodejnice.

Ve Spolkovém rejstříku je zapsána předsedkyně spolku:

  • Ivana Minářová (Motýlci)
  • Další aktivní členové:

    • Hana Veselá (Sluníčka)
    • Veronika Horáková (Sluníčka)
  • Jana Olexová (Motýlci)
  • Květa Doležalová (Motýlci)

Členství není povinné a je otevřeno pro všechny, kteří mají zájem na rozvoji školky. Členem se může stát každý, komu je více než 18 let a má zájem se aktivně podílet na činnosti Spolku.

VE SPOLKU VŘELE UVÍTÁME KAŽDÉHO OCHOTNÉHO RODIČE

Další možnost pomoci školce

V této rubrice uvádíme, jakým způsobem můžete přispívat školce dobrovolnou pomocí. A to jak materiálně, tak i finančně, pro zlepšování materiálních i výchovných podmínek ve školce. Každý Váš příspěvek bude využit k nákupu potřebného vybavení ve školce, například na hračky, knihy, pomůcky, ale také drobností do tomboly na karnevalu, odměn při soutěžích, besídkách apod.

Pokud vypomůžete školce jakýmkoliv darem, příspěvkem, budeme rádi a vy budete odměněni dobrým pocitem z pomoci našim dětem. Ochotní rodiče, kteří poskytnou jakýkoliv dar, jsou uvedení v rubrice Sponzoři. Vaší firmě můžeme „na oplátku“ dát odkaz z našich stránek (menší reklama).

Co školce chybí

V současné době nemáme konkrétní potřeby na výpomoc. Zeptejte se přímo své paní učitelky, jak byste mohli pomoct.

top