Úhrada školného a stravného

Platba školného a stravného

 • nejpozději do 10. dne v měsíci (datum připsání na účet)
 • platí se na stávající měsíc
 • odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci
 • školné a stravné lze platit dohromady jako jednu částku
 • školné lze platit ve dvou splátkách (září – prosinec = 2 200 Kč, leden – červen = 3 300.- Kč)
 • platba na účet (účet č. 49037621/0100) nebo v hotovosti v MŠ u vedoucí ŠK paní Grycové v termínech: rok 2016: 9.9., 6.10., 10.11., 8.12. 12.1.2017, 9.2.2017, 9.3.2017, 18.4.2017, 11.5.2017, 15.6.2017. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze vyjímečně.

Při bezhotovostní platbě uvádějte

 • variabilní symbol, který je uvedený na lístečku s požadovanou částkou (naleznete každý měsíc v šatní skříňce), nebo
 • při zadání trvalého převodu z účtu uveďte jméno dítěte.

Výše školného a stravného

 • Školné 550 Kč měsíčně, předškolní děti mají vzdělání bezúplatné
 • Podrobnosti k výši školného viz Školní řád.
 • Stravné – 700 Kč zálohová měsíční platba trvalým příkazem nebo platba dle rozpisu na lístečkách
  • strávníci 3 – 6 let 34,- Kč
  • strávníci 7 – 10 let 38,- Kč
top