Úhrada školného a stravného

Platba školného a stravného

 • nejpozději do 10. dne v měsíci (datum připsání na účet)
 • platí se na stávající měsíc
 • odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci
 • školné a stravné lze platit dohromady jako jednu částku
 • školné lze platit ve dvou splátkách (září, leden)
 • platba na účet (účet č. 49037621/0100) nebo v hotovosti v MŠ u vedoucí ŠK v termínech: 12.9.2017, 10.10.2017, 9.11.2017, 7.12.2017.
  Rok 2018:
  leden -10.102018 od 7.00 do 13.00
  únor – 14.2.2018 od 7.00 do 13.00
  březen – 7.3.2018 od 7.00 do 13.00
  duben – 11.4.2018 od 7.00 do 13.00
  květen – 9.5.2018 od 7.00 do 13.00
  červen – 6.6.2018 od 7.00 do 13.00
  V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

Při bezhotovostní platbě uvádějte

 • variabilní symbol, který je uvedený na lístečku s požadovanou částkou (naleznete každý měsíc v šatní skříňce), nebo
 • při zadání trvalého převodu z účtu uveďte jméno dítěte.

Výše školného a stravného

 • Školné 550 Kč měsíčně, předškolní děti mají vzdělání bezúplatné
 • Podrobnosti k výši školného viz Školní řád.
 • Stravné – 700 Kč zálohová měsíční platba trvalým příkazem nebo platba dle rozpisu na lístečkách
  • strávníci 3 – 6 let 34,- Kč
  • strávníci 7 – 10 let 38,- Kč
top