O ŠKOLCE

Mateřská škola Synkova 24 zahájila provoz v říjnu roku 1983 a byla zřízena jako příspěvková organizace MČ Brno-Líšeň. Škola je umístěna uprostřed sídliště, v těsné blízkosti jsou travnaté plochy a veřejná hřiště i pískoviště, které využíváme k pobytu venku.

Budova školy je dvoupatrová, trojtřídní s celodenním provozem, s vlastní kuchyní a školní zahradou. Vnitřní prostředí je vstřícné, estetické a dostatečně podnětné, přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám, aktivitám a počtu dětí.  Vnitřní i vnější prostory budovy prošly rekonstrukcí v roce 2016.

Školní zahrada navazuje na budovu školy, která byla roce 2014 zrekonstruována podle projektu Přírodní zahrada a byla hrazená z peněz MŽP. Výsadbou jahod a malin, květinové skalky, ale také bylinek se snažíme o přírodní zahradu. Děti se tak mohou rostliny zalévat, plít, pěstovat a také pak výsledky své práce ochutnat. Vzrostlé stromy slouží ke hrám ve stínu a celá zahrada vybízí děti k realizaci přirozeného pohybu a relaxaci. 

V mateřské škole jsou tři věkově smíšené třídy s celodenním provozem s počtem 28 dětí ve všech třídách. Třídy jsou prostorné, světlé, účelný nábytek umožňuje tvorbu hracích koutků pro děti, Vybavení tříd, které děti využívají, dává svojí možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji jejich osobnosti. Prioritou je adaptační program, postupné zvykání na nové prostředí školky, ve spolupráci s rodiči. Výchovně vzdělávací práce se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu Jsme rádi na světě. Ve školce je k dispozici keramická pec a práce s keramickou hlínou je pravidelně zařazována do výchovně vzdělávacího programu. Během roku se konají kulturní akce, výlety, exkurze a jiné programy zaměřené na rozvoj vědomostí a znalostí dětí.

Název právnické osoby: Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace
Zřizovatel: Statutární město Brno,městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, Brno, 628 00
Právní forma: příspěvková organizace, IČ: 49466828
Kapacita školy: 84 dětí
Kapacita školní kuchyně: 90 porcí jídel denně
Provoz školy: 6:30 - 16:30

Personál školy

Učitelé:
Třída Motýlků:  paní učitelky Šárka Horáčková a Tereza Tesařová
Třída Sluníček: paní učitelky Eva Čížková a Simona Husáková
Třída Dráčků: ředitel školy Otakar Kolář a paní učitelka Iveta Stejskalová, školní asistent Aneta Crháková

Provozní personál:
Školnice: Ivana Tyčová
Provozní pracovnice: Larisa Oros

Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny: Milena Vašíčková
Hlavní kuchařka: Anna Stasinková
Pomocná kuchařka: Renata Weberová