SPOLEK RODIČŮ

SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ SYNKOVA, z.s.

Spolek rodičů při MŠ Synkova, z.s. je právnickou osobou podle českého práva. Sídlem spolku je mateřská škola Synkova 24, 628 00 Brno ( dále jen MŠ ). Spolek je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací, která sdružuje rodiče, zákonné zástupce žáků MŠ a další občany, kteří mají zájem o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj MŠ. Posláním spolku je zajištění komunikace a vzájemné spolupráce rodičů dětí navštěvujících MŠ za účelem zlepšení podmínek MŠ v oblasti materiální, zájmové a výchovné.

Další činnosti spolku:
Zajištění komunikace mezi rodiči a MŠ.
Podpora při komunikaci MŠ s úřady.
Pomoc při údržbě a úpravě MŠ a zahrady.
Pomoc při vyhledávání sponzorů MŠ.
Pomoc při organizaci mimotřídních a mimoškolních akcí pro děti, případně pro rodiče a děti. 

IČ: 22845810 

Číslo účtu pro zasílání příspěvku 1940548011/3030. Příspěvek na školní rok 2021/2022 činí 1200,- za dítě.

Statutární zástupce: Jiřina Kočí

Práce výkonného výboru Spolku je dobrovolná a bezúplatná. Děkujeme!

Kontakt: sr.synkova@seznam.cz

Stanovy Spolku ke stažení:

Zápis ze schůze Spolku dne 9. 9. 2020