Projekty

Podpora mateřské školy Synkova formou zjednodušeného vykazování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004155

Publicita_webové stránky_Synkova-0

Publicita_webové stránky_Synkova-1


Technické školky

Projekt vznikl ve spolupráci s VUT. Na výběr je dvanáct témat, které si mohou děti a učitelky vybrat libovolně. Od stavby domu – základy, stěny, okna, střecha, … až po balóny a letadla. Vše je zdokumentováno, udělané výkresy, návrhy. Město Brno na zasedání Rady 7.3.2017 schválilo pro zapojené školky částku 40.000 Kč na podporu projektu, zakoupení nářadí, materiálu, ap.

První výrobky máme za sebou. Motýlci a Dráčci vyráběli traktory a přívěs, Sluníčka pár traktorů a domek.

DSCN1000

DSCN1001

DSCN0996

DSCN1003


Bezpečná cesta do škol

Do projektu „Bezpečná cesta do škol“ jsme se zapojili spolu s dalšími Líšeňskými školami. Děti malovaly obrázky a plánky k dopravní situaci, které doplnili rodiče – co by se mělo změnit na cestách v Líšni: navrhované chodníky, retardéry, snížení rychlosti, značka „pozor děti“ atd.

Co nás trápí jsme sepsali – Bezpečná cesta do škol – a předali na setkání na ÚMČ u pana místostarosty ing. Talpy. Situaci jsme projednali, vyslechli si názor člena dopravní komise pro Líšeň a bylo nám slíbeno, že se o dalším postupu včas dozvíme. Kolem naší školky by měl vést chodník k dětskému hřišti nad námi. Pak sídliště s vyznačenou rychlostí 30 km/h. Dokument byl předán také na magistrát.

MMB – Projekt bezpečná cesta do škol
Metodická příručka

Zdroj: Metodická příručka projektu bezpečncýh cest do škol

Zdroj: Metodická příručka projektu bezpečných cest do škol

top