Projekty

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Všechny školky v městě Brně jsou zapojeny do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“.

Ekoškolka v naší MŠ

Naše mateřská škola je zapojena do Mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy, ve kterém se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně bychom chtěli udělat ze školky a jejího okolí ještě příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.
Děti se v tomto programu, který je celorepublikově koordinován vzdělávacím centrem Tereza, učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.
Ve školním roce 2016/17 jsem si vybrali téma VODA – proč je důležité vodou šetřit, kde se bere v kohoutku, kam mizí apod.
I v letošním školním roce (2017/18) budeme dále pokračovat a jaké další téma si náš ekotým vybere, vám dáme vědět.

Podpora mateřské školy Synkova formou zjednodušeného vykazování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004155

Publicita_webové stránky_Synkova-0

Publicita_webové stránky_Synkova-1


Technické školky

Projekt vznikl ve spolupráci s VUT. Na výběr je dvanáct témat, které si mohou děti a učitelky vybrat libovolně. Od stavby domu – základy, stěny, okna, střecha, … až po balóny a letadla. Vše je zdokumentováno, udělané výkresy, návrhy. Město Brno na zasedání Rady 7.3.2017 schválilo pro zapojené školky částku 40.000 Kč na podporu projektu, zakoupení nářadí, materiálu, ap.

První výrobky máme za sebou. Motýlci a Dráčci vyráběli traktory a přívěs, Sluníčka pár traktorů a domek.

DSCN1000

DSCN1001

DSCN0996

DSCN1003

Po další plánované schůzce na téma mostů (11/2017) jsme si hned zkusili par mostů postavit. Velmi pěkně se dají využít při hře s autíčky. Jsou to mosty obloukové a výroba bylo zajímavá.


Bezpečná cesta do škol

Do projektu „Bezpečná cesta do škol“ jsme se zapojili spolu s dalšími Líšeňskými školami. Děti malovaly obrázky a plánky k dopravní situaci, které doplnili rodiče – co by se mělo změnit na cestách v Líšni: navrhované chodníky, retardéry, snížení rychlosti, značka „pozor děti“ atd.

Co nás trápí jsme sepsali – Bezpečná cesta do škol – a předali na setkání na ÚMČ u pana místostarosty ing. Talpy. Situaci jsme projednali, vyslechli si názor člena dopravní komise pro Líšeň a bylo nám slíbeno, že se o dalším postupu včas dozvíme. Kolem naší školky by měl vést chodník k dětskému hřišti nad námi. Pak sídliště s vyznačenou rychlostí 30 km/h. Dokument byl předán také na magistrát.

MMB – Projekt bezpečná cesta do škol
Metodická příručka

Zdroj: Metodická příručka projektu bezpečncýh cest do škol

Zdroj: Metodická příručka projektu bezpečných cest do škol

top