ÚŘEDNÍ DESKA

Informační memorandum GDPR

1. 9. 2021

Navýšení ceny stravného ve školním roce 2021/2022.

14. 7. 2021

Vážení rodiče,

Dnem 13. 7. 2021 vyšlo v platnost opatření při návratu ze zahraničí, které se týká i docházky do MŠ. Žádám vás o jeho prostudování a dodržování opatření. Dokument si můžete stáhnout níže.

Odkaz na seznam zemí podle míry rizika - https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

28. 6. 2021

Vážení rodiče,

na základě ustanovení §6 odst. 1, 2, 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Vám oznamuji, že na školní rok 2021/2022 je stanovena výše úplaty za vzdělávání v Mateřské škole, Brno, Synkova 24, p. o. na 630 Kč.

Seznam přijatých dětí do MŠ Synkova 24, vyvěšeno 27. 5. 2021

Oznámení o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021.

Nařízení Magistrátu města Brna ze dne 16. 3. 2020 o uzavření mateřských škol.

Vyvěšeno 16. 3. 2020.

Inspekční zpráva z kontrolní návštěvy ČŠI 20. - 22. 11. 2019

Rozpočtové opatření 2/2019 

Rozpočtové opatření 1/2019

Rozpočet MŠ 2019 a střednědobé výhledy.

Směrnice k ochraně osobních údajů