Stravování

Vedoucí školní kuchyně:

  • Eva Smutná

Úřední hodiny ve školní kuchyni:

Přihlašování a odhlašování obědů:

  • zápisem do sešitů v šatnách – den předem do 13:00
  • telefonicky na čísle 544 210 126 nebo 737 604 999 – den předem do 13:00
  • víkendové přihlašování a odhlašování obědů pomocí SMS na tel. číslo 737 604 999 do pondělí do 7:00

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod. u učitelky. Mají právo si oběd první den nepřítomnosti vyzvednout. Oběd do jídlonosičů se vydává 11:15-11:30.

Životospráva dětí v MŠ

Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu podle příslušných norem a předpisů, usilujeme o vhodnou skladbu jídelníčku a dodržování technologie přípravy pokrmů, respektujeme potřeby dětí s dietou. V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování, spolupodílejí se na přípravě stolování, svačinu si všechny děti rozebírají z připravených tácků samy, pití mladším dětem roznáší starší kamarádi nebo učitelky, děti předškolního věku si samy nalévají polévku, pro druhé jídlo si děti chodí k výdejnímu vozíku, kde si sami rozhodnou o velikosti porce. Samostatně si po jídle uklízejí nádobí na předem dohodnuté místo, příbor ukládají do košíku, stírají zbytky jídla do připravené misky, uklízí si vlastní skleničku.

Záměry: Rozšiřovat nabídku vhodných a nových potravin a seznamovat s ní dětí. Naučit je zdravému stolování, které je součástí zdravého životního stylu, podporovat iniciativu, posilovat sebeobslužné dovednosti a návyky, seznamovat děti s bylinkami z vlastní zahrady, které jsou přidávány do pokrmů a pomazánek.

Pitný režim: Děti mají po celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici (vodu, čaj)dle vlastní volby si samy mohou nalévat. Každé dítě má svůj hrníček, podepsaný nebo řádně označený samolepící značkou.

Označování a seznam alergenů:
Označování alergenů
Seznam alergenů
alergen 1 – P – pšenice, Ž – žito, J – ječmen, O – oves, Š – špalda

top