Vítejte na stránkách MŠ Synkova Brno

AKTUALITY 

5. 3. 2021

Rozhodnutím č.j. JMK 32 164/2021 ze dne 27.2.2021  je určeným školám a školským zařízením nařízena povinnost vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou příslušníci vybraných profesních skupin. Účinnost tohoto rozhodnutí hejtmana byla stanovena od 27.02.2021 do 21.03.2021, respektive do konce účinnosti usnesení vlády č. 212 ze dne 26.02.2021, pokud dojde k prodloužení jeho účinnosti.

Dokument ke stažení:

1. 3. 2021

Vážení rodiče, Ministerstvo školství upřesnilo termín uzavření škol a v současné chvíli se zakazuje osobní přítomnost dětí na vzdělávání do 21. 3. 2021.

Všem dětem tedy bude nahlášená strava k 22. 3. 2021.

Informace k platbám: za měsíc březen neposílejte žádné platby, v případě otevření školy vám bude částka za stravné a poměrná část za úplatu za vzdělávání dopočítána zpětně.

Ošetřovné: podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Pěkný den. Otakar Kolář, ředitel

27. 2. 2021

Vážení rodiče,

mateřská škola je od 1. 3. 2021 uzavřena z důvodu vládního opatření.

Mrzí nás tento stav a předáváme vám informace:

* Vyzvednutí věcí dětí z šatny bude možné po předchozí domluvě prostřednictvím zprávy v LYFLE a to ve všední dny mezi 9 a 14 hodinou.

* Strava je všem dětem automaticky odhlášena od 1 . 3. 2021, nahlášeny ke stravování budou k datu 31. 3. 2021, pokud se situace nezmění.

* Úplata za předškolní vzdělávání je za měsíc březen 2021 prominuta, prosíme, zrušte si na tento měsíc trvalé příkazy k úhradě úplaty za vzdělávání i stravu.

* Čas uzavření školy využijeme k úklidu tříd a školní zahrady, malování chodeb a zkrášlování prostředí pro děti.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Dítě jsou povinno se vzdělávat distančním způsobem z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu.

Organizace vzdělávání bude probíhat takto:

* Ve vestibulu školy naleznete složku s označením třídy a v ní bude sloha se jménem dítětem, ve které bude připravena individualizovaná práce k distanční výuce.

* Nabídka bude nachystaná vždy ve středu na další týden. Vypracované pracovní listy nechávejte ve složce vaší třídy ve vestibulu školy.

* Prostřednictvím LYFLE můžete s paní učitelkou konzultovat práci s vaším dítětem.

* Jelikož je distanční výuka povinná, je nutné i v tomto případě dítě omlouvat. Například, dítě bude nemocné a vy si nebudete moci vyzvednout slohu, je potřeba dítě omluvit v LYFLE, tak jak jste zvyklí během prezenční docházky.

Přejeme vám všem hodně zdraví a vyřiďte pozdravy dětem.

Otakar Kolář, ředitel

17. 12. 2020

Odhlašování obědů na 21. a 22. 12. 2020 bude možné jen do pondělí 21. 12. do 7:00.

Děkujeme za pochopení. 

15. 12. 2020

Milí rodiče,

informujeme vás, že mateřská škola bude ve dnech 21. a 22. 12. otevřená v omezeném provozu v souvislosti s prodloužením vánočních prázdnin na školách.

Prosíme vás o upřesnění docházky dětí prostřednictvím zprávy/omluvenky v Lyfle a odhlášení ve školní jídelně formou SMS na tel. 737 604 999.

Mateřská škola bude v období od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2020 uzavřena.

Za celý kolektiv MŠ Synkova vám přejeme krásné Vánoce, plno zdraví a těšíme se na viděnou v novém roce.


6. 11. 2020

Vážení rodiče,

dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví se povinnost nošení roušek mimo areál školky vztahuje i na děti v předškolním věku. Jarní výjimka z nošení roušek u dětí do 7 let již neplatí.

Proto od pondělí 9. 11. 2020 dávejte dětem každé ráno čistou roušku, která bude podepsaná a zabalená v sáčku. Po vycházce děti roušku vrátí nazpět do sáčku a vezmou domů.

16. 10. 2020

Jako preventivní opatření bude od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání upraven provoz školy tak, aby se děti z jednotlivých tříd co nejméně potkávaly. Pokud máte možnost, respektujte provoz vaší třídy a ráno přivádějte děti po otevření vaší třídy, odpoledne vyzvedávejte před koncem provozu třídy:

Třída Motýlků 6:30 - 16:00 (prodloužený provoz).

Třída Dráčků 7:00 - 16:00.

Třída Sluníček 7:15 - 16:30.

Zájmové kroužky se nebudou konat.

Žádáme vás o bedlivé sledování zdravotního stavu vašich dětí.

12. 10. 2020

Milí rodiče,
od středy 14. 10. 2020 dojde k následujícímu opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DÍTĚTE Z MŠ
Dítě je přiváděno a odváděno pouze jednou dospělou osobou (dále doprovod). Doprovod má ráno zakázán vstup do budovy a na zahradu. Ráno děti přebírá zaměstnanec školy ve vestibulu školy nebo u vstupu na školní zahradu.
Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školkou; rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školkou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Délka rozestupů je vyznačena značkami na chodníku.
Děti přichází v pondělí ráno do školky s batůžkem, ve kterém mají pyžamo a potřebné oblečení. Každé dítě bude mít ve své skříňce uzavíratelný igelitový sáček s rouškou.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ
Doprovod zazvoní na příslušnou třídu a zaměstnanec školky mu dítě přivede. Doprovod nevstupujte do budovy školky.

VYZVEDÁVÁNÍ V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH
Na zahradě školky vyčkejte na horním chodníku u budovy, učitel vám dítě předá. V případě, že bude odpolední provoz ve třídě smí doprovod vstoupit do budovy. Přístup na čipy nebude možný, je nutné zazvonit na příslušnou třídu. V prostoru šaten je pobyt omezen na co možno nejkratší dobu, v šatně se vyskytují naráz maximálně 4 děti s doprovodem. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy a na zahradě pohybuje vždy v roušce/ústence a dodržuje rozestup 2 metry, po vstupu do budovy si dezinfikuje ruce.

Děkujeme za spolupráci. 

6. 10. 2020
Z důvodu nepřítomnosti paní kuchařky budeme od 8. 10. 2020 dovážet obědy ze Školní jídelny Masarova. 
Cena oběda bude o 6,- vyšší, částku doplatku obdržíte ve vyúčtování v měsíci listopadu.
Odhlašování a přihlašování stravy bude možné jeden pracovní den dopředu do 7:00 (např. na pátek 9. 10. je nutné zaslat SMS na 737 604 999 ve čtvrtek do 7:00). Tímto se ruší odhlašování na pondělí do 7:00.

9. 9. 2020
Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá od 10. 9. 2020 povinnost nošení roušky nebo podobného zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorách mateřské školy pro osoby vstupující do budovy mateřské školy. Toto opatření se nevztahuje na děti přihlášené k docházce do mateřské školy a pedagogické pracovníky. Prosíme o respektování tohoto nařízení. Děkujeme.