Vítejte na stránkách MŠ Synkova Brno

AKTUALITY 

Kalendář akcí:

  • 22. 1. 2021
    Narozeninový den

17. 12. 2020

Odhlašování obědů na 21. a 22. 12. 2020 bude možné jen do pondělí 21. 12. do 7:00.

Děkujeme za pochopení. 

15. 12. 2020

Milí rodiče,

informujeme vás, že mateřská škola bude ve dnech 21. a 22. 12. otevřená v omezeném provozu v souvislosti s prodloužením vánočních prázdnin na školách.

Prosíme vás o upřesnění docházky dětí prostřednictvím zprávy/omluvenky v Lyfle a odhlášení ve školní jídelně formou SMS na tel. 737 604 999.

Mateřská škola bude v období od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2020 uzavřena.

Za celý kolektiv MŠ Synkova vám přejeme krásné Vánoce, plno zdraví a těšíme se na viděnou v novém roce.


6. 11. 2020

Vážení rodiče,

dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví se povinnost nošení roušek mimo areál školky vztahuje i na děti v předškolním věku. Jarní výjimka z nošení roušek u dětí do 7 let již neplatí.

Proto od pondělí 9. 11. 2020 dávejte dětem každé ráno čistou roušku, která bude podepsaná a zabalená v sáčku. Po vycházce děti roušku vrátí nazpět do sáčku a vezmou domů.

16. 10. 2020

Jako preventivní opatření bude od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání upraven provoz školy tak, aby se děti z jednotlivých tříd co nejméně potkávaly. Pokud máte možnost, respektujte provoz vaší třídy a ráno přivádějte děti po otevření vaší třídy, odpoledne vyzvedávejte před koncem provozu třídy:

Třída Motýlků 6:30 - 16:00 (prodloužený provoz).

Třída Dráčků 7:00 - 16:00.

Třída Sluníček 7:15 - 16:30.

Zájmové kroužky se nebudou konat.

Žádáme vás o bedlivé sledování zdravotního stavu vašich dětí.

12. 10. 2020

Milí rodiče,
od středy 14. 10. 2020 dojde k následujícímu opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DÍTĚTE Z MŠ
Dítě je přiváděno a odváděno pouze jednou dospělou osobou (dále doprovod). Doprovod má ráno zakázán vstup do budovy a na zahradu. Ráno děti přebírá zaměstnanec školy ve vestibulu školy nebo u vstupu na školní zahradu.
Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školkou; rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školkou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Délka rozestupů je vyznačena značkami na chodníku.
Děti přichází v pondělí ráno do školky s batůžkem, ve kterém mají pyžamo a potřebné oblečení. Každé dítě bude mít ve své skříňce uzavíratelný igelitový sáček s rouškou.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ
Doprovod zazvoní na příslušnou třídu a zaměstnanec školky mu dítě přivede. Doprovod nevstupujte do budovy školky.

VYZVEDÁVÁNÍ V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH
Na zahradě školky vyčkejte na horním chodníku u budovy, učitel vám dítě předá. V případě, že bude odpolední provoz ve třídě smí doprovod vstoupit do budovy. Přístup na čipy nebude možný, je nutné zazvonit na příslušnou třídu. V prostoru šaten je pobyt omezen na co možno nejkratší dobu, v šatně se vyskytují naráz maximálně 4 děti s doprovodem. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy a na zahradě pohybuje vždy v roušce/ústence a dodržuje rozestup 2 metry, po vstupu do budovy si dezinfikuje ruce.

Děkujeme za spolupráci. 

6. 10. 2020
Z důvodu nepřítomnosti paní kuchařky budeme od 8. 10. 2020 dovážet obědy ze Školní jídelny Masarova. 
Cena oběda bude o 6,- vyšší, částku doplatku obdržíte ve vyúčtování v měsíci listopadu.
Odhlašování a přihlašování stravy bude možné jeden pracovní den dopředu do 7:00 (např. na pátek 9. 10. je nutné zaslat SMS na 737 604 999 ve čtvrtek do 7:00). Tímto se ruší odhlašování na pondělí do 7:00.

9. 9. 2020
Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá od 10. 9. 2020 povinnost nošení roušky nebo podobného zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorách mateřské školy pro osoby vstupující do budovy mateřské školy. Toto opatření se nevztahuje na děti přihlášené k docházce do mateřské školy a pedagogické pracovníky. Prosíme o respektování tohoto nařízení. Děkujeme.