• OPATŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

  Rada města Brna nařízením ze dne 16. 3. 2020 zakázala účast dětí na předškolním vzdělávání ve městě Brně a provoz mateřské školy je tak od 17. 3. 2020 přerušen na dobu neurčitou.

  Potvrzení o ošetřovném při péči o dítě bude vydávat ředitel školy od 17. 3. 2020 od 14 hodin a to:
  - emailem na žádost rodiče (zašlete žádost na email info@mssynkova.cz, vyplněný formulář zašle ředitel školy na váš email, formulář si samu vytisknete, doplníte údaje a předáte zaměstnavateli)
  - osobně po telefonické domluvě (pokud nemáte možnost si potvrzení sami vytisknout)
  - další informace na webu MPSV

  Všem dětem je do odvolání nařízení odhlášena strava ve školní kuchyni.
  O opětovném zahájení provozu mateřské školy vás budeme informovat.

 • Nařízení rady města Brna a informace OSSZ k ošetřovnému ke stažení níže.

Rodičům předškoláků:

Níže je ke stažení informace ze ZŠ Holzova, která se týká zápisu do 1. třídy. Z ostatních základních škol informaci nemáme, doporučuji vám sledovat jejich webové stránky nebo stránky zapisdozs.brno.cz.

Rodiče dětí, které budou mít odklad školní docházky žádáme o zaslání kopie rozhodnutí ředitele ZŠ o povolení odkladu a případně zprávy z poradenského zařízení s doporučením ke vzdělávání. Až tyto dokumenty budete mít, stačí je zaslat emailem na info@mssynkova.cz.

Děkujeme za spolupráci, přejeme vám pevné zdraví a všem dětem posíláme velký pozdrav ze školky! 

INFORMACE K PLATBĚ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ


 1. Na základě mimořádného nařízení Rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol ve městě Brně se zákonní zástupci dětí navštěvující mateřskou školu Brno, Synkova 24, příspěvková organizace osvobozují od platby úplaty za vzdělávání.
 2. Osvobození od platby úplaty se vztahuje na období od 1. 4. 2020 do doby znovuotevření mateřské školy.
 3. Za kalendářní měsíc, ve kterém bude mateřská škola opět otevřena bude výše úplaty vypočtena poměrně za příslušný počet dnů.
 4. Pozastavte prosím své trvalé příkazy.

Magistrát přijímá roušky a nabídky další pomoci.

Dobrovolníky koordinuje Masarykova univerzita

Roušky

Pokud máte či ušijete roušky a můžete je zdarma poskytnout k využití v potřebných oblastech veřejných služeb, jejich nonstop příjem probíhá na Kolišti 19, kde funguje stálá služba na vrátnici Odboru sociální péče. Roušky budou přednostně distribuovány do sociální oblasti (domovy pro seniory, terénní pracovníci apod.) a dále pak na úřady městských částí, zdravotnickým zařízením či dopravnímu podniku.

Další pomoc

V případě nabídky jakékoliv další pomoci, jako je poskytnutí látek na roušky nebo dezinfekcí, ale i třeba volných prostor, personálních kapacit apod., se v čase 8.00-15.00 hod. můžete obrátit na tel. číslo 542 173 773, kde se domluvíte s pracovníky magistrátu na dalším postupu. Mimo uvedený čas můžete poslat e-mail na adresu koronavirus@brno.cz.

Dobrovolníci - souběžně řešíme s MU, jestli o tuto publicitu mají zájem

Systém náboru a koordinace činnosti dobrovolníků spustila Masarykova univerzita. Přihlásit se jí mohou nejen studenti a zaměstnanci MU, ale individuální zájemci. Kontakt je možný elektronicky. Bližší informace zde: https://www.muni.cz/koronavirus?fbclid=IwAR1JcKrEGOkpbqWiL_gg_YSf9UCNIM7atbQjDUe3cqq33_rPx8e6vSyYteo#dobrovolnici