AKTUALITY 

Informace ze školní kuchyně:

Na konci školního roku je možné odhlašovat stravu pouze do pondělí 29. 6. 2020 do 7.00 hodin, pozdější odhlášky nebudou akceptovány. Nezapomeňte si od července zrušit trvalé platební příkazy.

Odhlášky stravy od 1.  7.  2020 provádějte již v MŠ Hochmanova. 

Děkujeme. 


 • Milí rodiče,

  školní rok se chýlí ke konci a my vám chceme sdělit:

  • Vykliďte, prosím, dětem na prázdniny skříňku i botník.
  • Vracení čipů bude probíhat v pondělí 22. 6. a ve středu 24. 6. 2020 u vedoucí školní kuchyně paní Vašíčkové od 7 do 15 hodin.
   Čipy vrací jen rodiče dětí, které již nebudou do MŠ od září 2020 docházet.
  • Prázdninový provoz bude probíhat v MŠ Hochmanova 25 v termínu od 1. do 31. 7. 2020. Telefonní kontakt na učitele je 775 884 464.
  • Budova MŠ Synkova 24 bude z důvodu rekonstrukce školní kuchyně uzavřena od 1. 7. 2020 do 14. 8. 2020.
  • V případě potřeby kontaktujte ředitele školy na tel. 702 104 433 nebo emailem info@mssynkova.cz.

  PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V ZÁŘÍ.

 • Zveme všechny děti s doprovodem na zakončení školního roku v úterý 25. 8. 2020.
  Od 14 hodin bude probíhat fotografování tříd a školáků.
  V 15 hodin začíná loučení se školáky na zahradě MŠ a poté karneval s Kaktusem.

Informace k letnímu provozu ke stažení.

 • Mateřská škola je v provozu od 25. 5. 2020 za podmínek uvedených v dokumentu níže.
  Prosíme vás o jeho prostudování, obnovený provoz bude mít specifické podmínky. Podstatnou změnou je, že každá třída má vymezený provoz a nelze přivádět a vyzvedávat dítě v jiný čas a do jiné třídy. Vzhledem k tomu, že ráno budete dítě předávat před vstupem do budovy, očekáváme první den větší nápor. Pokud máte možnost, tak nahlaste dítě až od úterý nebo od středy. 
  Při nástupu do školky je nutné odevzdat čestné prohlášení. Pokud máte možnost, přineste již vyplněné s datem nástupu dítěte do školky. Prohlášení je ke stažení níže. 
  V případě nejasností se obraťte telefonicky na ředitele školy na čísle 702 104 433.
  Vzhledem k současné epidemiologické situaci dojde od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 k následující změně ve školním stravování:
  Odhlašování stravy bude možné denně do 7:00 SMS na čísle 737 604 999.
  Nebudou se vydávat obědy domů do jídlonosičů. 

Ke stažení: informace k obnovení provozu a čestné prohlášení