Vítejte na stránkách MŠ Synkova Brno

AKTUALITY 

5. 5. 2021

Vážení rodiče, na základě vládního nařízení ze dne 3. 5. 2021 bude mateřská škola v provozu od 10. 5. 2021 pro všechny děti.

Organizační záležitosti:

* Všem dětem je nahlášená strava k 10. 5. 2021.

* Ohledně plateb úplaty za vzdělávání a stravného obdržíte individuální informaci od vedoucí školní jídelny prostřednictvím Lyfle.

* Provoz školy bude ve stejném režimu jako před 1. 3. 2021. Ráno přebírá děti provozní pracovník školy ve vestibulu, po obědě vám děti přivedeme na zazvonění a odpoledne si děti vyzvednete na zazvonění v šatně nebo na školní zahradě.

* Děti se již netestují, při pobytu v areálu školy nemusejí mít ochranu úst.

AKTUALIZACE 6. 5. 2021

Odhlašování a přihlašování stravy bude opět možné den dopředu do 13:00, v pondělí navíc do 7:00 hodin formou SMS zprávy na tel. čísle ŠJ 737 604 999.

První den neplánované nepřítomnosti si oběd můžete vyzvednout ve školní jídelně v čase 11:25 - 11:40.

Přeji hezký den a těšíme se na viděnou ve školce!

Za kolektiv školy Otakar Kolář, ředitel

30. 4. 2021

Milí rodiče,

dle opatření MŠMT ze dne 29. 4. 2021 dochází ke změně ve frekvenci testování dětí v mateřských školách a to na 1x týdně. Od 3. 5. 2021 bude testování probíhat vždy v pondělí nebo v první den osobní přítomnosti dítěte ve škole. Organizace testování i přidělené časy zůstávají v platnosti beze změny.

V médiích se objevily informace, že by od 10. 5. 2021 měla být povolena účast na vzdělávání všem dětem z mateřských škol. Oficiální informaci ani podmínky provozu zatím nemáme, budu vás informovat.

Přeji vám hodně zdraví a hezké jarní dny.
Otakar Kolář, ředitel

23. 4. 2021

Milí rodiče, níže si můžete stáhnout pozvánku na ONLINE seminář, který pořádá Magistrát města Brna.

9. 4. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci nebude školní jídelna vydávat obědy s sebou první den nepřítomnosti dítěte ve škole. Nově můžete odhlašovat obědy na daný den do 7:00 formou SMS na číslo 737 604 999.

Toto opatření platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

7. 4. 2021

Dobrý den, milí rodiče,

předávám vám informace vyplývajících z opatření MZČR a MŠMT k otevření školy od 12. 4. 2021.

* Škola bude v provozu pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou. V provozu budou třídy Sluníček a Motýlků od 6:30 do 16:30, děti ze třídy Dráčků budou rozděleny.

* Pokud již nyní víte, že máte zájem pokračovat v distanční výuce, sdělte nám to zprávou přes Lyfle. Dítě je nutné z prezenční docházky omluvit a odhlásit stravu ve školní jídelně. Ke stravovaní jsou přihlášené jen děti, kterých se otevření školy týká.

* Děti přichází v pondělí s batůžkem a v něm mají vše potřebné (náhradní věci, pyžamo, lahev, roušku na vycházku atd.).

* Po dobu pobytu ve škole a na zahradě školy nemusí mít děti ochranu úst.

* Ráno přebírá děti provozní pracovník mimo dny testování (viz. níže). Odpoledne vám do 16 hodin přivede dítě pracovník školy a předá před budovou. Po 16 hodině si vyzvedávající osoba zazvoní a dítě vám předáme v šatně třídy. S dětmi budeme co nejvíce využívat pobyt na školní zahradě, přizpůsobte proto oblečení dětí proměnlivému jarnímu počasí. Při předávání/vyzvedávání dítěte na zahradě MŠ prosím zůstávejte v prostoru brány, dítě převezme/předá pracovník školy.

* Testování dětí bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ráno za vaší přítomnosti. Odkaz na stažení informačního letáku - https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf.

* Testování bude probíhat ve třídě Dráčků a to formou rezervace na přesný čas. Je potřeba počítat s dobou asi 15 minut - https://mssynkova.reservando.cz/#!/bookings/full/1100/2021-04-12. Na další dny testování vypíšeme znovu rezervaci nebo si domluvíte pevný čas, kdy budete dítě do školy vodit. Před testováním vyčkejte před budovou školy na příchod provozní pracovnice.

* Po celou dobu testování má zákonný zástupce nasazený respirátor a dítě respirátor nebo zdravotnickou ochranu úst. Po provedení testu s negativním výsledkem předáte dítě pracovníkovi školy. Doprovod dítěte odchází schodištěm třídy Dráčků z budovy ven. V případě pozitivního výsledku obdržíte potvrzení a je nutné absolvovat konfirmační RT-PCR test. V případě, že se u dítěte objeví pozitivní test po testování ve čtvrtek, je nutné, aby byla celá třída v domácí karanténě, dokud se výsledek nepotvrdí nebo nevyvrátí konfirmačním testem - https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf. S touto možností je nutné počítat, děti ze skupiny nemohou zůstat ve škole po celý den a je nutné si je neprodleně vyzvednout.

Chápu, že informací k zajištění bezpečného provozu školy je nyní mnoho, přesto vás prosím o pečlivé prostudování. Pokud by vám bylo cokoli nejasné, rád vám veškeré dotazy zodpovím na čísle 702 104 433.

Přeji hezký den. Otakar Kolář, ředitel.

23. 3. 2021

Milé děti, milí rodiče, moc vás zdravíme ze školky a máme pro vás dvě překvapení.

Ve vestibulu školy bude od středy 24. 3. k dispozici výtvarný materiál na jarní a velikonoční tvoření. Máte možnost si ho vyzvednout každý den od 9 do 14 hodin až do 31. 3. K dispozici jsou i výrobky pro inspiraci a jedna jarní básnička. Pokud budete mít možnost, pošlete nám na školkový email fotografie výrobků nebo dětí při tvoření.

Na stránky školy jsme přidali odkaz Distanční výuka. Zde najdete nápady a tipy pro práci a hry s dětmi doma nebo na procházce.

Přeji vám hezké jarní dny a hodně zdraví.

Otakar Kolář, ředitel.

19. 3. 2021

Vážení rodiče, mateřská škola zůstává z důvodu vládních opatření nadále uzavřena i po avizovaném datu otevření 22. 3. 2021.

Přeji vám hezký den a dětem posíláme pozdrav ze školky.

Otakar Kolář, ředitel

10. 3. 2020

Informace k prázdninovému provozu:

  • Mateřská škola bude v provozu v měsíci červenci 2021. Po dohodě se zřizovatelem zajistíme v odůvodněných případech provoz pro naše děti v zapůjčené třídě v Mateřské škole Strnadova i v měsíci srpnu, pokud by se naplnila minimální kapacita. Proto vás žádáme, abyste prioritně využívali docházku dětí v naší škole na dobu nezbytně nutnou v měsíci červenci.
  • Prosíme vás o vyplnění docházky v dotazníku do 31. 3. 2021. Odkaz na dotazník https://www.survio.com/survey/d/T6G3V9H2G8T4G8B4L. Dotazník je určený jen pro rodiče dětí MŠ Synkova 24.
  • V případě překročení volné kapacity prázdninového provozu rozhoduje ředitel o umístění dítěte a to podle věku sestupně od nejstarších dětí.

Kritéria přijetí dítěte k prázdninovému provozu:

  • Dítě pracujícího samoživitele.
  • Dítě pracujících rodičů.
  • Dítě z městské části Brno - Líšeň.

Platba:

  • Přihlášené děti: obdržíte informaci k platbě školného a stravného, které je nutné uhradit do 11. 6. 2021 na účet školy.
  • Ostatní děti: pozastavte si na měsíc červenec a srpen trvalé příkazy. 

V Brně dne 10. 3. 2021

5. 3. 2021

Rozhodnutím č.j. JMK 32 164/2021 ze dne 27.2.2021  je určeným školám a školským zařízením nařízena povinnost vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou příslušníci vybraných profesních skupin. Účinnost tohoto rozhodnutí hejtmana byla stanovena od 27.02.2021 do 21.03.2021, respektive do konce účinnosti usnesení vlády č. 212 ze dne 26.02.2021, pokud dojde k prodloužení jeho účinnosti.

Dokument ke stažení:

1. 3. 2021

Vážení rodiče, Ministerstvo školství upřesnilo termín uzavření škol a v současné chvíli se zakazuje osobní přítomnost dětí na vzdělávání do 21. 3. 2021.

Všem dětem tedy bude nahlášená strava k 22. 3. 2021.

Informace k platbám: za měsíc březen neposílejte žádné platby, v případě otevření školy vám bude částka za stravné a poměrná část za úplatu za vzdělávání dopočítána zpětně.

Ošetřovné: podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Pěkný den. Otakar Kolář, ředitel

27. 2. 2021

Vážení rodiče,

mateřská škola je od 1. 3. 2021 uzavřena z důvodu vládního opatření.

Mrzí nás tento stav a předáváme vám informace:

* Vyzvednutí věcí dětí z šatny bude možné po předchozí domluvě prostřednictvím zprávy v LYFLE a to ve všední dny mezi 9 a 14 hodinou.

* Strava je všem dětem automaticky odhlášena od 1 . 3. 2021, nahlášeny ke stravování budou k datu 31. 3. 2021, pokud se situace nezmění.

* Úplata za předškolní vzdělávání je za měsíc březen 2021 prominuta, prosíme, zrušte si na tento měsíc trvalé příkazy k úhradě úplaty za vzdělávání i stravu.

* Čas uzavření školy využijeme k úklidu tříd a školní zahrady, malování chodeb a zkrášlování prostředí pro děti.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Dítě jsou povinno se vzdělávat distančním způsobem z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu.

Organizace vzdělávání bude probíhat takto:

* Ve vestibulu školy naleznete složku s označením třídy a v ní bude sloha se jménem dítětem, ve které bude připravena individualizovaná práce k distanční výuce.

* Nabídka bude nachystaná vždy ve středu na další týden. Vypracované pracovní listy nechávejte ve složce vaší třídy ve vestibulu školy.

* Prostřednictvím LYFLE můžete s paní učitelkou konzultovat práci s vaším dítětem.

* Jelikož je distanční výuka povinná, je nutné i v tomto případě dítě omlouvat. Například, dítě bude nemocné a vy si nebudete moci vyzvednout slohu, je potřeba dítě omluvit v LYFLE, tak jak jste zvyklí během prezenční docházky.

Přejeme vám všem hodně zdraví a vyřiďte pozdravy dětem.

Otakar Kolář, ředitel

17. 12. 2020

Odhlašování obědů na 21. a 22. 12. 2020 bude možné jen do pondělí 21. 12. do 7:00.

Děkujeme za pochopení. 

15. 12. 2020

Milí rodiče,

informujeme vás, že mateřská škola bude ve dnech 21. a 22. 12. otevřená v omezeném provozu v souvislosti s prodloužením vánočních prázdnin na školách.

Prosíme vás o upřesnění docházky dětí prostřednictvím zprávy/omluvenky v Lyfle a odhlášení ve školní jídelně formou SMS na tel. 737 604 999.

Mateřská škola bude v období od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2020 uzavřena.

Za celý kolektiv MŠ Synkova vám přejeme krásné Vánoce, plno zdraví a těšíme se na viděnou v novém roce.


6. 11. 2020

Vážení rodiče,

dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví se povinnost nošení roušek mimo areál školky vztahuje i na děti v předškolním věku. Jarní výjimka z nošení roušek u dětí do 7 let již neplatí.

Proto od pondělí 9. 11. 2020 dávejte dětem každé ráno čistou roušku, která bude podepsaná a zabalená v sáčku. Po vycházce děti roušku vrátí nazpět do sáčku a vezmou domů.

16. 10. 2020

Jako preventivní opatření bude od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání upraven provoz školy tak, aby se děti z jednotlivých tříd co nejméně potkávaly. Pokud máte možnost, respektujte provoz vaší třídy a ráno přivádějte děti po otevření vaší třídy, odpoledne vyzvedávejte před koncem provozu třídy:

Třída Motýlků 6:30 - 16:00 (prodloužený provoz).

Třída Dráčků 7:00 - 16:00.

Třída Sluníček 7:15 - 16:30.

Zájmové kroužky se nebudou konat.

Žádáme vás o bedlivé sledování zdravotního stavu vašich dětí.

12. 10. 2020

Milí rodiče,
od středy 14. 10. 2020 dojde k následujícímu opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DÍTĚTE Z MŠ
Dítě je přiváděno a odváděno pouze jednou dospělou osobou (dále doprovod). Doprovod má ráno zakázán vstup do budovy a na zahradu. Ráno děti přebírá zaměstnanec školy ve vestibulu školy nebo u vstupu na školní zahradu.
Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školkou; rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školkou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Délka rozestupů je vyznačena značkami na chodníku.
Děti přichází v pondělí ráno do školky s batůžkem, ve kterém mají pyžamo a potřebné oblečení. Každé dítě bude mít ve své skříňce uzavíratelný igelitový sáček s rouškou.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ
Doprovod zazvoní na příslušnou třídu a zaměstnanec školky mu dítě přivede. Doprovod nevstupujte do budovy školky.

VYZVEDÁVÁNÍ V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH
Na zahradě školky vyčkejte na horním chodníku u budovy, učitel vám dítě předá. V případě, že bude odpolední provoz ve třídě smí doprovod vstoupit do budovy. Přístup na čipy nebude možný, je nutné zazvonit na příslušnou třídu. V prostoru šaten je pobyt omezen na co možno nejkratší dobu, v šatně se vyskytují naráz maximálně 4 děti s doprovodem. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy a na zahradě pohybuje vždy v roušce/ústence a dodržuje rozestup 2 metry, po vstupu do budovy si dezinfikuje ruce.

Děkujeme za spolupráci. 

6. 10. 2020
Z důvodu nepřítomnosti paní kuchařky budeme od 8. 10. 2020 dovážet obědy ze Školní jídelny Masarova. 
Cena oběda bude o 6,- vyšší, částku doplatku obdržíte ve vyúčtování v měsíci listopadu.
Odhlašování a přihlašování stravy bude možné jeden pracovní den dopředu do 7:00 (např. na pátek 9. 10. je nutné zaslat SMS na 737 604 999 ve čtvrtek do 7:00). Tímto se ruší odhlašování na pondělí do 7:00.

9. 9. 2020
Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá od 10. 9. 2020 povinnost nošení roušky nebo podobného zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorách mateřské školy pro osoby vstupující do budovy mateřské školy. Toto opatření se nevztahuje na děti přihlášené k docházce do mateřské školy a pedagogické pracovníky. Prosíme o respektování tohoto nařízení. Děkujeme.