AKTUALITY 

 • 18. 5. 2020
  Vzhledem k současné epidemiologické situaci dojde od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 k následující změně ve školním stravování:
  Odhlašování stravy bude možné denně do 7:00 SMS na čísle 737 604 999.
  Nebudou se vydávat obědy domů do jídlonosičů.

  Upřesnění k podmínkám obnoveného provozu:
  Pokud si potřebujete vyzvednout věci dětí z šaten, můžete tak učinit tento týden. Školka je přístupná od 9 do 14 hodin na zazvonění. 
  Děti můžete přivádět do MŠ až do 8:45 jako dosud, jen není možné přivést dítě před zahájením provozu vaší třídy.
  Přibalte dětem do batůžku podepsanou, uzavíratelnou lahev na průběžný pitný režim.

 • 15. 5. 2020
  Mateřská škola bude v provozu od 25. 5. 2020 za podmínek uvedených v dokumentu níže.
  Prosíme vás o jeho prostudování, obnovený provoz bude mít specifické podmínky. Podstatnou změnou je, že každá třída má vymezený provoz a nelze přivádět a vyzvedávat dítě v jiný čas a do jiné třídy. Vzhledem k tomu, že ráno budete dítě předávat před vstupem do budovy, očekáváme první den větší nápor. Pokud máte možnost, tak nahlaste dítě až od úterý nebo od středy. 
  Při nástupu do školky je nutné odevzdat čestné prohlášení. Pokud máte možnost, přineste již vyplněné s datem nástupu dítěte do školky. Prohlášení je ke stažení níže. 
  V případě nejasností se obraťte telefonicky na ředitele školy na čísle 702 104 433.
  Nezapomeňte závazně přihlásit dítě ke stravování ve školní kuchyni a to formou SMS na číslo 737 604 999 do středy 20. 5. 2020.
  Rodiče, kteří se rozhodli své děti do školky již nepřihlašovat mají nárok na ošetřovné až do 30. 6. 2020
  Těšíme se na viděnou ve školce!

Ke stažení: informace k obnovení provozu a čestné prohlášení

 • 11. 5. 2020
  Milí rodiče, školka by měla být opět v provozu od 25. 5. 2020.  Podrobnější informace k podmínkám brzy zveřejníme zde a na nástěnce u vstupu do školky. Řada z vás nám již poskytla zpětnou vazbu ohledně nástupu, zda ano či ne. Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme vás o zprávu na email.
  Prázdninový provoz letos budou školky zajišťovat jen pro své kmenové děti. Nemusíte si tedy v tomto týdnu vyzvedávat přihlášku na letní provoz. Jelikož má naše školka na prázdniny naplánovanou rekonstrukci kuchyně bude v letních měsících uzavřena. Momentálně hledáme způsob, jak letní provoz zajistit v náhradních prostorách, a to v měsíci červenci. Prosíme vás o zaslání emailu se sdělením, zda letní provoz potřebujete a které týdny. Kriteria zůstávají stejná jako vloni - děti zaměstnaných samoživitelů, děti zaměstnaných rodičů. Počet přijatých dětí na letní provoz se bude odvíjet od kapacity náhradních prostor. V případě, že počet dětí splňujících daná kritéria přesáhne počet volných míst, stanovil ředitel školy rozhodující kritérium: Náhodný výběr formou losování.

  Tímto vám oznamujeme, že mateřská škola bude od 1. do 31. 8. 2020 uzavřena.

  Sledujte webové stránky školky pro další informace. Pěkný den a posíláme velký pozdrav dětem!

 • RODIČŮM DĚTÍ S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ŠR 2020/2021
  Rodiče dětí, které budou mít odklad školní docházky žádáme o zaslání kopie rozhodnutí ředitele ZŠ o povolení odkladu a případně zprávy z poradenského zařízení s doporučením ke vzdělávání. Až tyto dokumenty budete mít, stačí je zaslat emailem na info@mssynkova.cz.

 • INFORMACE K PLATBĚ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ

  1. Na základě mimořádného nařízení Rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol ve městě Brně se zákonní zástupci dětí navštěvující Mateřskou školu Brno, Synkova 24, příspěvková organizace osvobozují od platby úplaty za vzdělávání.
  2. Osvobození od platby úplaty se vztahuje na období od 1. 4. 2020 do doby znovuotevření mateřské školy.
  3. Za kalendářní měsíc, ve kterém bude mateřská škola opět otevřena bude výše úplaty vypočtena poměrně za příslušný počet dnů.
  4. Pozastavte prosím své trvalé příkazy.
 • Potvrzení o ošetřovném při péči o dítě bude vydávat ředitel:
  - emailem na žádost rodiče (zašlete žádost na email info@mssynkova.cz, vyplněný formulář zašle ředitel školy na váš email, formulář si samu vytisknete, doplníte údaje a předáte zaměstnavateli)
  - osobně po telefonické domluvě (pokud nemáte možnost si potvrzení sami vytisknout)
 • Provoz mateřské školy je od 17. 3. 2020 přerušen na dobu neurčitou.