O ŠKOLCE

Mateřská škola Synkova 24 zahájila provoz v říjnu roku 1983 jako první mateřská škola v nově budovaném sídlišti v městské části Brno Líšeň, která je zároveň zřizovatelem mateřské školy. V těsné blízkosti se nachází travnaté plochy a veřejná hřiště, které využíváme k pobytu venku.

Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem. Součástí je školní kuchyně, která v roce 2020 prošla generální opravou. Vnitřní prostory školy prošly celkovou rekonstrukcí v roce 2016.

Školní zahrada, navazující na budovu školy, prošla v roce 2014 renovací podle projektu Přírodních zahrad z prostředků Ministerstva životního prostředí. V roce 2021 na tento projekt navázala další obnova z finančních zdrojů Státního fondu životního prostředí. Jedná se o prostředky na nový mobiliář, herní prvky a výsadbu stromu, keřů a rostlin. 

V mateřské škole jsou tři věkově smíšené třídy s celodenním provozem. Třídy jsou prostorné, světlé a jejich vybavení dává dětem prostor k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Vážíme si spolupráce s rodinou a proto dbáme na funkční adaptační program, postupné zvykání dětí na nové prostředí. 

Výchovně vzdělávací práce s dětmi se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem "Jsme rádi na světě". Ten klade důraz na individualizaci dětí ve vzdělávání a na propojení environmentální a polytechnické výchovy. Integrované bloky vychází z toho, co dítě obklopuje a je mu vlastní. Zaměření školy podporuje zapojení do projektů Ekoškola, Recyklohraní a  Technické mateřské školy.

Od školního roku 2021/2022 jsme spolupracující mateřskou školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci spolupráce u nás vykonávají praxi studenti Katedry primární pedagogiky.

Mateřská škola má k dispozici keramickou pec a práce s keramickou hlínou je pravidelně zařazována do výchovně vzdělávacího programu. Během roku se konají kulturní akce, výlety, exkurze a jiné programy, které přináší dětem nové prožitky a zkušenosti.

Název právnické osoby: Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, Brno, 628 00
Právní forma: příspěvková organizace,
IČ: 49466829

Provoz školy: 6:30 - 16:30

Třídy:

Motýlci: Eva Čížková, Bc. Hana Novotná, Jitka Daňková
Sluníčka: Simona Husáková, Ráchel Bruštíková, Blanka Moravcová
Dráčci: Otakar Kolář, Iveta Stejskalová, Jana Rudzká

Provozní zaměstnanci:

Larysa Oros, Ivana Tyčová

Školní kuchyně: 

Lenka Nehybová, Ludmila Pichkar, Jana Rudzká