O ŠKOLCE

Mateřská škola Synkova 24 zahájila provoz v říjnu roku 1983 jako první mateřská škola v nově budovaném sídlišti v městské části Brno Líšeň, která je zároveň zřizovatelem mateřské školy. V těsné blízkosti se nachází travnaté plochy a veřejná hřiště, které využíváme k pobytu venku.

Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem. Součástí je školní kuchyně, která v roce 2020 prošla generální opravou. Vnitřní prostory školy prošly celkovou rekonstrukcí v roce 2016.

Školní zahrada, navazující na budovu školy, prošla v roce 2014 renovací podle projektu Přírodních zahrad z prostředků Ministerstva životního prostředí. V roce 2021 na tento projekt navázala další obnova z finančních zdrojů Státního fondu životního prostředí. Jedná se o prostředky na nový mobiliář, herní prvky a výsadbu stromu, keřů a rostlin. 

V mateřské škole jsou tři věkově smíšené třídy s celodenním provozem. Třídy jsou prostorné, světlé a jejich vybavení dává dětem prostor k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Vážíme si spolupráce s rodinou a proto dbáme na funkční adaptační program, postupné zvykání na nové prostředí. 

Výchovně vzdělávací práce s dětmi se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem "Jsme rádi na světě". Ten klade důraz na individualizaci ve vzdělávání a na propojení environmentální a polytechnické výchovy.  Integrované bloky vychází z toho, co dítě obklopuje a je mu vlastní. Zaměření školy podporuje zapojení do projektů Ekoškola, Recyklohraní a  Technické mateřské školy.

Mateřská škola má k dispozici keramickou pec a práce s keramickou hlínou je pravidelně zařazována do výchovně vzdělávacího programu. Během roku se konají kulturní akce, výlety, exkurze a jiné programy, které přináší dětem nové prožitky a zkušenosti.

Vnitřní prostory školy si můžete prohlédnout zde:

Třída Motýlci: https://www.youtube.com/watch?v=I7hLBSe2o3I
Třída Sluníčka: https://www.youtube.com/watch?v=Z6sBaqMNOIs
Třída Dráčci: https://www.youtube.com/watch?v=IIH8uUpf62Y

Název právnické osoby: Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace
Zřizovatel: Statutární město Brno,městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, Brno, 628 00
Právní forma: příspěvková organizace, IČ: 49466828
Kapacita školy: 78 dětí
Kapacita školní kuchyně: 120 porcí
Provoz školy: 6:30 - 16:30

Personál školy

Učitelé:
Třída Motýlků:  paní učitelky Eva Čížková a Hana Novotná, asistent pedagoga Jitka Daňková
Třída Sluníček: paní učitelky Simona Husáková, Bc. Jana Průšová , asistent pedagoga Jana Rudzká
Třída Dráčků: ředitel školy Otakar Kolář, paní učitelka Iveta Stejskalová a Blanka Moravcová

Provozní personál:
Školnice: Larisa Oros
Provozní pracovnice: Ivana Tyčová

Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny: Milena Vašíčková
Hlavní kuchařka: Anna Stasinková
Pomocná kuchařka: Ludmila Pichkar