ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zájmové kroužky jsou pořádány externími subjekty nad rámec výchovně vzdělávací práce s dětmi.

Ve školním roce 2022/2023 to bude:

PONDĚLÍ 15:30 - 16:15 Hravá logopedie 

ÚTERÝ 15:30 - 16:15 Angličtina (od února 2013 podle zájmu rodičů)

ČTVRTEK 15:30 - 16:15: Tanečně - pohybový kroužek

Pokyn k platbě obdržíte od lektora na první hodině.

Informace o průběhu kroužku, ukázkové hodině atp. bude vyvěšena na nástěnce ve vestibulu školy.

Vyzvedávání dětí po skončení kroužku:

Vyčkejte v šatně vaší třídy. Lektor kroužku předá dítě po skončení kroužku učiteli a ten dítě předá v šatně vaší třídy. Prosíme vás o respektování tohoto opatření.