ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zájmové kroužky jsou pořádány externími subjekty nad rámec výchovně vzdělávací práce s dětmi.

Ve školním roce 2021/2022 to předběžně bude:

PONDĚLÍ 15:30 - 16:15: Logopedický kroužek

ÚTERÝ 15:30 - 16:15: Logopedický kroužek

ČTVRTEK 15:30 - 16:15: Tanečně pohybový kroužek

Přihlašování do kroužků bude probíhat v září 2021.

Pokyn k platbě obdržíte od lektora na první hodině.

Informace o průběhu kroužku, ukázkové hodině atp. bude vyvěšena na nástěnce ve vestibulu školy.

Vyzvedávání dětí po skončení kroužku:

Vyčkejte v šatně vaší třídy. Lektor kroužku předá dítě po skončení kroužku pedagogovi a ten dítě předá v šatně vaší třídy. Prosíme vás o důsledné respektování tohoto opatření.