ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Informace k zahájení kroužků ve školním roce 2018/2019

Všechny kroužky začínají v týdnu od 8. 10. 2018.

PONDĚLÍ 15.30 - 16.15 ANGLIČTINA V POHYBU
lektor sl. Vocásková, platba 980,- pololetí

ÚTERÝ 15.30 - 16.15 POVÍDÁLEK - logopedický kroužek
lektor Bc. Petrášková, platba 980,- pololetí

STŘEDA 15.30 - 16.15 TANEČNÍ A POHYBOVÝ KROUŽEK
lektor sl. Blažková, platba 890,- pololetí

Kroužky organizuje společnost Rytmik o.p.s.

Přihlášku do kroužku a informace k platbě obdržíte od lektora na první hodině.

Informace o průběhu kroužku, ukázkové hodině atp. bude lektor vyvěšovat na nástěnce ve vstupní chodbě do MŠ po každé hodině.

Vyzvedávání dětí po skončení kroužku:

Lektor kroužku předá děti po skončení kroužku p. uč. ve třídě Motýlků, kde si své dítko vyzvednete.