ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Informace k zahájení kroužků ve školním roce 2019/2020

Přihlašování do 18. 9. 2020 ve třídách.

Všechny kroužky začínají v prvním týdnu v říjnu.

PONDĚLÍ 15.30 - 16.15 ANGLIČTINA V POHYBU
Rytmik o.p.s., platba 980,- pololetí

ÚTERÝ 15.30 - 16.15 LOGOPEDICKÝ KROUŽEK
Mgr. L. Mikulášková, platba 990,- / 10 lekcí

STŘEDA 15.30 - 16.15 TANEČNÍ A POHYBOVÝ KROUŽEK
Rytmik o.p.s., platba 890,- pololetí

Přihlášku do kroužku a informace k platbě obdržíte od lektora na první hodině.

Informace o průběhu kroužku, ukázkové hodině atp. bude lektor vyvěšovat na nástěnce ve vstupní chodbě do MŠ po každé hodině.

Vyzvedávání dětí po skončení kroužku:

Lektor kroužku předá děti po skončení kroužku p. uč. ve třídě Motýlků, kde si své dítko vyzvednete.