ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zájmové kroužky jsou pořádány externími subjekty nad rámec výchovně vzdělávací práce s dětmi.

V letošním školním roce to bude:

PONDĚLÍ 15:30 - 16:15: Angličtina, 1330,- pololetí, kroužek začíná 5. 10. 2020

ÚTERÝ 15:30 - 16:15: Logopedický kroužek, 800,- (8 lekcí), kroužek bude probíhat v sudé týdny od 14. 10. 2020.

STŘEDA 15:30 - 16:15: Zumba (tanečně-pohybový kroužek), 980,- pololetí, kroužek bude probíhat od 7. 10. 2020

Přihlašování do kroužků probíhá do 18. 9. 2020 u paní učitelky Husákové, třída Sluníčka, po a út od 6:30 do 13:00, st a čt 9:30 - 16:30.

Pokyn k platbě obdržíte od lektora na první hodině.

Informace o průběhu kroužku, ukázkové hodině atp. bude vyvěšena na nástěnce ve vestibulu školy.

Vyzvedávání dětí po skončení kroužku:

Vyčkejte v šatně vaší třídy. Lektor kroužku předá dítě po skončení kroužku pedagogovi a ten dítě předá v šatně vaší třídy. Prosíme vás o důsledné respektování tohoto opatření.