ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád platný k 1. 1. 2024 ke stažení.

Příloha č. 1 ke školnímu řádu

Směrnice o stanovení výše úplaty za vzdělávání.

Provozní řád školy platný k 1. 1. 2024