ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád platný k 1. 9. 2020 ke stažení. Žádáme zákonné zástupce dětí o seznámení se Školním řádem a potvrzení podpisem ve vaší třídě.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Provozní řád platný k 1. 9. 2020