ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád platný k 1. 9. 2019 ke stažení. Žádáme zákonné zástupce dětí o seznámení se Školním řádem a potvrzení podpisem ve vaší třídě.