ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád platný k 1. 9. 2023 ke stažení.

Příloha č. 1 ke školnímu řádu

Provozní řád školy platný k 1. 9. 2022