ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád platný k 1. 9. 2020 ke stažení. Žádáme zákonné zástupce dětí o seznámení se Školním řádem a potvrzení podpisem ve vaší třídě.

Příloha č. 1 - Platby ŠR 2020/2021

Příloha č. 2 - opatření Covid

Příloha č. 3 - Distanční výuka a omlouvání

Provozní řád platný k 1. 9. 2020