ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád platný k 1. 9. 2022 ke stažení. Žádáme zákonné zástupce dětí o seznámení se Školním řádem a potvrzení podpisem ve vaší třídě.

Příloha č. 1 - Platby v MŠ

Provozní řád platný k 1. 9. 2022