PROJEKTY

Ekoškola v naší MŠ

Naše mateřská škola je zapojena do Mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy, ve kterém se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně bychom chtěli udělat ze školky a jejího okolí ještě příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Děti se v tomto programu, který je celorepublikově koordinován vzdělávacím centrem Tereza, učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

Technické mateřské a základní školy

Projekt Statutárního města Brna byl zahájen v roce 2017 zapojením 11 mateřských škol.
V roce 2018 bylo zapojeno 13 mateřských škol a v roce 2019 vzrostl počet na 15.
V roce 2019 přistoupily k projektu také základní školy - žáci jejich prvních stupňů.

https://technickeskoly.cz/

Přírodní zahrada

Certifikace k zahradní plaketě přírodní zahrady nám umožnila získat výhled k dalšímu rozvoji školní zahrady. Certifikát ukazuje oblasti, ve kterých máme příležitost dále se rozvíjet a oblasti, které máme již splněny a je třeba zaměřit se na jejich udržení.

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni je projekt certifikace škol otevřených rodičům. Naše škola získala certifikaci v lednu 2019 na základě splněných kritérií vstřícné komunikace a spolupráce s rodiči. 

Čtecí babičky

V programu PŘEČTI pohádkové čtecí babičky a dědečkové čtou dětem pohádky v mateřských školách. Vybraná školku je pro seniora blízká, ať již vzdáleností nebo srdcem. Program, který běží od září 2015, se setkal s velkým ohlasem jak ze strany mateřských škol, tak i seniorů.

Program realizuje organizace Mezi námi o.p.s.

Revitalizace přírodní zahrady při MŠ, Brno, Synkova 24

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 371 300 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR:   315 605 Kč
Výše příspěvku žadatele:    55 695 Kč

Realizace projektu: Zahájení: červenec 2021 Ukončení: srpen 2021 

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz 

ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.