PROJEKTY

Ekoškola v naší MŠ

Naše mateřská škola je zapojena do Mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy, ve kterém se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně bychom chtěli udělat ze školky a jejího okolí ještě příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Děti se v tomto programu, který je celorepublikově koordinován vzdělávacím centrem Tereza, učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

Technické školky

Projekt vznikl ve spolupráci s VUT. Na výběr je dvanáct témat, které si mohou děti a učitelky vybrat libovolně. Od stavby domu - základy, stěny, okna, střecha, ... až po balóny a letadla. Vše je zdokumentováno, udělané výkresy, návrhy. 

Přírodní zahrada

Certifikace k zahradní plaketě přírodní zahrady nám umožnila získat výhled k dalšímu rozvoji školní zahrady. Certifikát ukazuje oblasti, ve kterých máme příležitost dále se rozvíjet a oblasti, které máme již splněny a je třeba zaměřit se na jejich udržení.

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni je projekt certifikace škol otevřených rodičům. Naše škola získala certifikaci v lednu 2019 na základě splněných kritérií vstřícné komunikace a spolupráce s rodiči. 

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně "MAP II"

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. 

Informace

Čtecí babičky

V programu PŘEČTI pohádkové čtecí babičky a dědečkové čtou dětem pohádky v mateřských školách. Vybraná školku je pro seniora blízká, ať již vzdáleností nebo srdcem. Program, který běží od září 2015, se setkal s velkým ohlasem jak ze strany mateřských škol, tak i seniorů.

Program realizuje organizace Mezi námi o.p.s.

Revitalizace přírodní zahrady při MŠ, Brno, Synkova 24

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 371 300 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR:   315 605 Kč
Výše příspěvku žadatele:    55 695 Kč

Realizace projektu: Zahájení: červenec 2021 Ukončení: srpen 2021 

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz 

ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.