FILOZOFIE ŠKOLY

Výchovně vzdělávací práce s dětmi se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem "Jsme rádi na světě". Ten klade důraz na individualizaci dětí ve vzdělávání a na propojení environmentální a polytechnické výchovy. Vzdělávací obsah vychází z toho, co dítě obklopuje a je mu vlastní. Zaměření školy podporuje zapojení do projektů Ekoškola, Recyklohraní a Technické mateřské školy. 


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ke stažení.

Příloha č. 1 k ŠVP PV Jsme rádi na světě

Inspekční zpráva z kontrolní návštěvy ČŠI 20. - 22. 11. 2019.