KLUB RODIČŮ

KLUB RODIČŮ PŘI MŠ SYNKOVA

Klub rodičů je dobrovolným Klubem, který sdružuje rodiče dětí v Mateřské škole Synkova 24 (dále jen MŠ). Účelem Klubu je zajištění komunikace a vzájemné spolupráce rodičů dětí navštěvujících MŠ za účelem pořádání společných akcí a dalších aktivit nad rámec výchovně vzdělávací práce v MŠ, dále pomoc při údržbě a úpravě MŠ a zahrady MŠ. Členství v Klubu je dobrovolné a jsou jím všichni rodiče dětí navštěvující MŠ.

Příjmy Klubu tvoří členské příspěvky od rodičů dětí MŠ, dary fyzických i právnických osob a sponzorské příspěvky. Členský příspěvek na školní rok 2023/2024 činí 1600,- za dítě. Příspěvek je splatný na účet školy 490 37 621 / 0100 pod VS dítěte, které používáte při platbě stravného a úplaty.

Výdaje Klubu jsou určeny zejména na hrazení kulturních a ostatních akcí a materiální pomoc MŠ. 

Kontaktní email Klubu rodičů: klub@mssynkova.cz