KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí 2020/2021 budeme průběžně doplňovat.

Kulturní akce, výlety a výukové programy pro děti jsou hrazeny z prostředků Spolku rodičů při MŠ Synkova.

 • 25. 8. 2020
  Zveme všechny děti s doprovodem na zakončení školního roku.
  Od 14 hodin bude probíhat fotografování tříd a školáků.
  V 15 hodin začíná loučení se školáky na zahradě MŠ a poté karneval s Kaktusem.
 • 1. 9. 2020
  Zahájení školního roku 2020/2021
 • 9. 9. 2019 16:00
  Schůzka rodičů 

  Program schůze:

  • Spolek rodičů při MŠ Synkova - informace o fungování Spolku, orgány Spolku, platba příspěvku do Spolku, připravované akce Spolku.
  • Informace ke školnímu roku 2020/2021.
 • 15. 9. 2020 9:00
  Logopedická depistáž
  Pokud máte o depistáž zájem, nahlaste se ve své třídě. Depistáž je hrazená 120,-.
 • 17. 9. 2020 9:00
  Kouzelník Jiří Krejčí: představení Kamarádi z klobouku
 • 25. 9. 2020
  Narozeninový den
 • 5. 10. 2020
  Fotografování dětí - vánoční portrét.
  Oblečení na fotografování nechejte dětem na skříňce, pokud se fotografovat nechcete, sdělte to pedagogovi ve třídě.
 • 23. 10. 2020
  Narozeninový den
 • 27. 11. 2020
  Narozeninový den
 • prosinec
  Mikulášská nadílka v mateřské škole.
 • 18. 12. 2020
  Narozeninový den
 • 23. 12. 2020- 3. 1. 2021
  Vánoční prázdniny - mateřská škola bude uzavřena
 • 22. 1. 2021
  Narozeninový den
 • 19. 2. 2021
  Narozeninový den
 • 26. 3. 2021
  Narozeninový den
 • 30. 4. 2021
  Narozeninový den
 • 27. 5. 2021 Sluníčka, 28. 5. 2021 Motýlci a Dráčci
  Narozeninový den
 • 31. 5. 2021
  Fotografování tříd
 • 1. 6. 2021 dopoledne
  Oslava Dne dětí 
 • 2. 6. 2021 9:15
  Divadlo v MŠ - Maxipes Fík
 • 11. 6. 2021 10:45
  Divadlo v MŠ - Dopravní pohádka
 • 16. 6. 2021 dopoledne
  Muzikoterapie
 • 22. 6. 2021 9:00
  Projektový den se včelaři pro školáky
 • 23. 6. 2021 16:00
  Loučení se školáky a karneval
 • 24. 6. 2021 9:30
  Návštěva Policie ČR v mateřské škole - ukázka práce a vybavení
 • 25. 6. 2021
  Narozeninový den
 • 28. 6. 2021
  Děti pojedou na výlet.
  Pojedeme autobusem, odchod od MŠ bude v 7:15, návrat do 13 hodin. Děti, které půjdou tento den po obědě, si můžete vyzvednout až ve 13:30.
  Cíl výletu si zvolila každá třída po domluvě s dětmi, podrobné informace obdržíte prostřednictvím Lyfle v pondělí 21.6.