ZÁPIS DO MŠ

Dny otevřených dveří

Zveme Vás na dny otevřených dveří v MŠ ve dnech 11. - 14. 4. 2023 od 8 do 10 hodin a od 15 do 16 hodin.

Vnitřní prostory školy si můžete prohlédnout zde:

Třída Motýlci: https://www.youtube.com/watch?v=I7hLBSe2o3I
Třída Sluníčka: https://www.youtube.com/watch?v=Z6sBaqMNOIs
Třída Dráčci: https://www.youtube.com/watch?v=IIH8uUpf62Y

Informace k zápisu na školní rok 2023/2024


O naší mateřské škole:

 • Mateřská škola se zaměřením na environmentální vzdělávání a polytechnickou výchovu.
 • Klidné prostředí v sídlišti Brno Líšeň, na budovu školky navazuje prostorná zahrada vybavená ke hrám a objevům dětí.
 • Zájmové kroužky v odpoledních hodinách, podzimní a letní školka v přírodě.
 • Zapojení v celostátní síti školek "Mrkvička" a mezinárodním programu Ekoškolka.
 • Škola je zapojena do projektu "Technické školky" a dalších projektů financovaných z fondů EU.
 • Ekologii v praxi realizujeme zapojením do projektu Recyklohraní, sbíráme baterie, elektrozařízení, třídíme odpad.
 • Podrobnější informace o školce najdete zde.
 • Provoz školy je od 6:30 do 16:30.

Pro nově přijaté děti máme připravený adaptační program v měsíci červnu a srpnu. Budete mít možnost navštívit s dětmi třídu, do které budete od září docházet.

INFORMACE K ZÁPISU:

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v období 1. - 30. 4. 2023.
Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitel vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání. Všechny informace včetně kritérií přijímaní dětí naleznete na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

2.  Přihlášku předejte škole od 3. do 4. 5. 2023, při odeslání poštou rozhoduje datum odeslání nejpozději 4. 5. 2023.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobní podání: 3. a 4. 5. 2023 pouze s rezervací času v systému zapisdoms.brno.cz po vygenerování přihlášky.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba).

3. Od 17. 5. 2023 můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.

Informace k zápisu pro děti "Cizince" dle zákona č. 67/2022 Sb.