ZÁPIS DO MŠ

Dny otevřených dveří

4. - 7. 3. 2024 vždy od 8 do 11 hodin

Informace k zápisu na školní rok 2024/2025

O mateřské škole Synkova:

 • Mateřská škola se zaměřením na environmentální vzdělávání a polytechnickou výchovu.
 • Klidné prostředí v sídlišti Brno Líšeň, na budovu školky navazuje zahrada v přírodním stylu vybavená ke hrám a objevům dětí.
 • Spolupracující škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 • Podporujeme mezigenerační setkávání projektem Čtecí babičky.
 • Zájmové kroužky v odpoledních hodinách, letní školka v přírodě.
 • Zapojení v celostátní síti školek "Mrkvička" a mezinárodním programu Ekoškolka.
 • Škola je zapojena do projektu "Technické školky" a dalších projektů financovaných z fondů EU.
 • Ekologii v praxi realizujeme zapojením do projektu Recyklohraní, sbíráme baterie, elektrozařízení, třídíme odpad.
 • Podrobnější informace o školce najdete na webových stránkách školy www.mssynkova.cz.
 • Provoz školy je od 6:30 do 16:30.
 • Pro nově přijaté děti máme připravený adaptační program v měsíci červnu a srpnu.

Průběh přijímacího řízení

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v období 15. 4. - 15. 5. 2024.

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitel vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání.

2. Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby ve dnech 13. a 15. 5. 2024.

 1. do datové schránky školy nqhkn54
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobní podání: 13. a 15. 5. 2024 pouze s rezervací času v systému www.zapisdoms.brno.cz po vygenerování přihlášky.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte (Dle správního řádu se za trvalé bydliště dítěte považuje trvalý pobyt matky - doložíte občanským průkazem. Pokud je trvalé bydliště dítěte jiné, je potřeba tuto skutečnost doložit občanským průkazem dítěte nebo výpisem z rejstříku osob.) 
 • Doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba). 

3. Od 23. 5. 2024 můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.


Přehled termínů zápisu do mateřských škol v Brně - Líšni.