ZÁPIS DO MŠ

INFORMACE K ZÁPISU:

AKTUALIZACE 6. 4. 2020

Nařízením ministerstva školství ze dne 3. 4. se nevyžaduje osobní účast zákonných zástupců při zápise do mateřské školy. Postup při zápise bude následující:

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz.

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitel vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání.

V současné situaci není vyžadováno potvrzení přihlášky dětským lékařem o řádném očkování a lze ho nahradit kopií očkovacího průkazu s čestným prohlášením. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.

K zápisu jsou vyžadovány tyto dokumenty:

 • vyplněná a zákonnými zástupci dítěte podepsaná přihláška
 • kopie rodného listu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • kopie očkovacího průkazu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • podepsané čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (prohlášení si můžete stáhnout na našich stránkách www.mssynkova.cz)
 • po skončení správního řízení budou kopie rodného listu a očkovacího průkazu řádně skartovány (protokol bude uveřejněn webových na stránkách školy)

2. Přihlášku s kopií rodného listu, čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu dítěte předáte mateřské škole následovně:

 • prostřednictvím datové schránky nqhkn54 (lze využít datovou schránku zaměstnavatele)
 • emailem s elektronickým podpisem (nelze zaslat jako prostý email)
 • poštou (obyčejně)
 • osobně v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné vlevo u vstupu na zahradu školy

Dokumenty předejte škole do 5. 5. 2020.

3. Od 11. 5. 2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.


Vzhledem k současné situaci jsme museli zrušit dny otevřených dveří.

Pokud to situace dovolí, je plánována informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Pro nově přijaté děti máme připravený adaptační program v měsíci červnu.

Čestné prohlášení k očkování ke stažení.

Došlé přihlášky k 6. 5. 2020

 • 3020894727
 • 5273726592
 • 2272244224
 • 1033906432
 • 8492934477
 • 9142547225
 • 2647044352
 • 3263109632
 • 7606162432
 • 9093826048
 • 3482713651
 • 6036509449
 • 8593024704
 • 4513090562
 • 6829399041
 • 8027590784
 • 2603222272
 • 4091030528
 • 6012697663
 • 3680466432
 • 7500830208
 • 4265494016
 • 3038103296
 • 9570643262
 • 7713433728
 • 7283449696
 • 6583157656
 • 3851440648
 • 9756464128
 • 7100045632
 • 5187834752
 • 2706013952
 • 2880010432
 • 7098518016
 • 5294274561
 • 3196199684
 • 3540408832
 • 3064595211
 • 2861917448
 • 8473422848
 • 9915264913
 • 8334948864
 • 28626775047
 • 7724225024
 • 8641166086
 • 2588576256
 • 4549110016
 • 9006771236
 • 7925283843
 • 9872200968
 • 5718132736
 • 2907085568
 • 3522642432
 • 7004122624
 • 9994014726
 • 2737546752
 • 7676650566
 • 9906173632
 • 8302731392
 • 3264398976
 • 3026513923
 • 2931788544
 • 2496773632
 • 2373768832
 • 7188305408
 • 7635514889
 • 9272901121
 • 2566853632
 • 3556435844
 • 7625454592
 • 8650543232
 • 9389317504
 • 4808880643
 • 9444484992
 • 5452647424
 • 4319118336
 • 5194604544
 • 3115202304
 • 4444566016
 • 2963689216
 • 8027729728
 • 9944139392
 • 7625926912
 • 7653698048
 • 8374844928
 • 5996117762
 • 8627823365
 • 3144725643
 • 5004625928
 • 7681802176
 • 3926759424
 • 9457549312
 • 3757015041
 • 6280598784
 • 2674846592
 • 9434230272
 • 8906222081
 • 8252384256
 • 5480809984
 • 1112691268
 • 6687778048
 • 99910779936
 • 9159643392
 • 26021369648
 • 6784636416
 • 1029565184
 • 5421618688
 • 8938432256
 • 3059331584
 • 3254726656
 • 2472538368
 • 2335727872
 • 3416282752
 • 6244758784