ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu na školní rok 2021/2022 


O naší mateřské škole:

 • Mateřská škola se zaměřením na environmentální vzdělávání a polytechnickou výchovu.
 • Klidné prostředí v sídlišti Brno Líšeň, na budovu školky navazuje prostorná zahrada vybavená ke hrám a objevům dětí.
 • Zájmové kroužky v odpoledních hodinách, podzimní a letní školka v přírodě.
 • Zapojení v celostátní síti školek "Mrkvička" a mezinárodním programu Ekoškolka.
 • Škola je zapojena do projektu "Technické školky" a dalších projektů financovaných z fondů EU.
 • Ekologii v praxi realizujeme zapojením do projektu Recyklohraní, sbíráme baterie, elektrozařízení, třídíme odpad.
 • Podrobnější informace o dění v MŠ najdete na webových stránkách školy www.mssynkova.cz.
 • Provoz školy je od 6:30 do 16:30.

Vzhledem k současné situaci jsme museli zrušit dny otevřených dveří. Více informací o školce naleznete zde.

Pokud to situace dovolí, máme pro nově přijaté děti připravený adaptační program v měsíci červnu.


INFORMACE K ZÁPISU:

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v období 1. - 30. 4. 2021

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitel vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání.

V současné situaci není vyžadováno potvrzení přihlášky dětským lékařem o řádném očkování a lze ho nahradit kopií očkovacího průkazu. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.

K zápisu jsou vyžadovány tyto dokumenty:

 • vyplněná a zákonnými zástupci dítěte podepsaná přihláška
 • kopie rodného listu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • doklad o očkování dítěte - očkovací průkaz nebo potvrzení od dětského lékaře (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • doklad dokazující místo trvalého pobytu dítěte (výpis z rejstříku osob nebo kopie OP zákonného zástupce, kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • po skončení správního řízení budou kopie rodného listu, dokladu k trvalému pobytu a očkovacího průkazu řádně skartovány

2. Přihlášku s výše uvedenými dokumenty předáte mateřské škole následovně:

 • prostřednictvím datové schránky nqhkn54 (lze využít datovou schránku zaměstnavatele)
 • emailem s elektronickým podpisem (nelze zaslat jako prostý email)
 • poštou (obyčejně)
 • osobně vhozením do schránky školy

Dokumenty předejte škole do 4. 5. 2021, při odeslání poštou rozhoduje datum odeslání nejpozději 4. 5. 2021.

Pro kontrolu doručení budou čísla došlých přihlášek uvedena na webových stránkách školy.

3. Od 17. 5. 2021 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.

Čísla došlých přihlášek:

4520528896
2642534016
1230409216
9953310976
7716746752
4339790336
6977792719
3307942429
4272345694
6549028352
8387256448
3908749312
6453104064
6576969216
3049355526
2346516864
6792660992
2747276544
4841738247
4170126336
4453162496
8679908288
2279643136
3294568969
8192388096
6546280704
5461304323
3461684161
1123915008
5361871872
3185544832
5151204608
2557435216
9865574451
4739880832
2633062144
3075824384
6169859712
4912252168
8236578304
2568295936
3460310016
8146359808
4479281664
8028133632
9215183872
5075675648
9457948169
4242480384
5462973448
1105148928
4133642752
4014548224
6908773376
5964603904
9765700096
5549613056
5247637632
5846000649
4381171219
5812098567
6574840323
6987732486
5753973504
7882729984
5420313088
6621972487
2225113687
4807313927
8984705024
5631641659
1231100416
9330145282
8111413248
4898990128
7088581125
2898763521
31005607688
8871174144
2631806688
9408852684
5614126082
3364774144
2643302656
4135318784
7096802816
4274097928
8857522432