ZÁPIS DO MŠ

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz.

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitel vám přihlášku vyplní a vytiskne dne 14. 4. 2020 od 10 do 12 hodin.

2. Vyplněné přihlášky, potvrzené lékařem, do MŠ přineste osobně, doložené občanským průkazem a rodným listem dítěte.

Dny určené pro výběr přihlášek: 4. a 5. května 2020 od 8 do 14 hodin.

3. Od 11. 5. 2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou..

Zveme vás na dny otevřených dveří od 14. do 14. dubna 2020 v čase 8:00 - 11:00 a 14:00 - 16:00.