ZÁPIS DO MŠ

Vnitřní prostory školy si můžete prohlédnout zde:

Třída Motýlci: https://www.youtube.com/watch?v=I7hLBSe2o3I
Třída Sluníčka: https://www.youtube.com/watch?v=Z6sBaqMNOIs
Třída Dráčci: https://www.youtube.com/watch?v=IIH8uUpf62Y

Informace k zápisu na školní rok 2022/2023


O naší mateřské škole:

 • Mateřská škola se zaměřením na environmentální vzdělávání a polytechnickou výchovu.
 • Klidné prostředí v sídlišti Brno Líšeň, na budovu školky navazuje prostorná zahrada vybavená ke hrám a objevům dětí.
 • Zájmové kroužky v odpoledních hodinách, podzimní a letní školka v přírodě.
 • Zapojení v celostátní síti školek "Mrkvička" a mezinárodním programu Ekoškolka.
 • Škola je zapojena do projektu "Technické školky" a dalších projektů financovaných z fondů EU.
 • Ekologii v praxi realizujeme zapojením do projektu Recyklohraní, sbíráme baterie, elektrozařízení, třídíme odpad.
 • Podrobnější informace o školce najdete zde.
 • Provoz školy je od 6:30 do 16:30.


Pro nově přijaté děti máme připravený adaptační program v měsíci červnu. Budete mít možnost navštívit s dětmi třídu, do které budete od září docházet.

INFORMACE K ZÁPISU:

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v období 1. - 30. 4. 2022

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitel vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání.

2.  Přihlášku předejte škole od 2. do 3. 5. 2022, při odeslání poštou rozhoduje datum odeslání nejpozději 3. 5. 2022.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobní podání: 2. a 3. 5. 2022 pouze s rezervací času v systému zapisdoms.brno.cz po vygenerování přihlášky.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba).

3. Od 17. 5. 2022 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.

Pozvánka na online setkání dne 18. 5. 2022 od 17 hodin s Mgr. Lenkou Bínovou na téma Připravenost dítěte na vstup do mateřské školy ke stažení níže.

Informace ke zvláštnímu zápisu do mateřské školy pro cizince dle Zákona č. 65/2022 Sb.

Sběr žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ve dnech 20. a 21. 6. 2022 v čase 10 - 12 hodin. Žádost o přijetí je možné doručit pouze osobně.

Kritéria k přijetí dítěte:

 • trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy
 • věk dítěte
 • trvalý pobyt v městské části Brno Líšeň
 • věk dítěte

Předpokládaný počet volných míst 0.

Žádost o přijetí si stáhněte níže. K žádosti je nutné doložit potvrzení o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které budou plnit povinnou předškolní přípravu), dále doklad o dočasné ochraně dítěte v souvislosti s válkou na Ukrajině - vízový štítek, záznam o dočasném udělení ochrany, vízum za účelem strpění pobytu.

Ředitel školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy a vydá rozhodnutí. Rozhodnutí bude vydávat dne 29. 6. 2022 v čase 10 - 13 hodin v budově školy.

Інформація про спеціальний зарахування до дитячого садка для іноземців згідно Закону № 65/2022 Зб.

Збір заяв про зарахування дитини до дошкільної освіти відбуватиметься 20 та 21 червня 2022 року з 10 до 12 год. Заяву про вступ можна подати тільки особисто.

Критерії прийому:

 • постійне проживання в районі водозбору школи
 • вік дитини
 • постійне місце проживання в районі Брно Лішень
 • вік дитини

Орієнтовна кількість вакансій 0.

Завантажте заяву на вступ нижче. До заяви додається довідка про належне щеплення дитини (не стосується дітей, які проходитимуть обов'язкову дошкільну підготовку), докази тимчасового захисту дитини у зв'язку з війною в Україні - візова наклейка, запис про тимчасовий захист, віза витримати .

Директор школи вирішує, приймати дитину в садок чи ні, і виносить рішення. Рішення буде видано 29 червня 2022 року з 10:00 до 13:00 в приміщенні школи.