ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu na školní rok 2021/2022 


O naší mateřské škole:

 • Mateřská škola se zaměřením na environmentální vzdělávání a polytechnickou výchovu.
 • Klidné prostředí v sídlišti Brno Líšeň, na budovu školky navazuje prostorná zahrada vybavená ke hrám a objevům dětí.
 • Zájmové kroužky v odpoledních hodinách, podzimní a letní školka v přírodě.
 • Zapojení v celostátní síti školek "Mrkvička" a mezinárodním programu Ekoškolka.
 • Škola je zapojena do projektu "Technické školky" a dalších projektů financovaných z fondů EU.
 • Ekologii v praxi realizujeme zapojením do projektu Recyklohraní, sbíráme baterie, elektrozařízení, třídíme odpad.
 • Podrobnější informace o dění v MŠ najdete na webových stránkách školy www.mssynkova.cz.
 • Provoz školy je od 6:30 do 16:30.

Vzhledem k současné situaci jsme museli zrušit dny otevřených dveří.

Pokud to situace dovolí, máme pro nově přijaté děti připravený adaptační program v měsíci červnu.


INFORMACE K ZÁPISU:

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v období 1. - 30. 4. 2021

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitel vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání.

V současné situaci není vyžadováno potvrzení přihlášky dětským lékařem o řádném očkování a lze ho nahradit kopií očkovacího průkazu. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.

K zápisu jsou vyžadovány tyto dokumenty:

 • vyplněná a zákonnými zástupci dítěte podepsaná přihláška
 • kopie rodného listu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • doklad o očkování dítěte - očkovací průkaz nebo potvrzení od dětského lékaře (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • doklad dokazující místo trvalého pobytu dítěte (výpis z rejstříku osob nebo kopie OP zákonného zástupce, kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • po skončení správního řízení budou kopie rodného listu, dokladu k trvalému pobytu a očkovacího průkazu řádně skartovány

2. Přihlášku s výše uvedenými dokumenty předáte mateřské škole následovně:

 • prostřednictvím datové schránky nqhkn54 (lze využít datovou schránku zaměstnavatele)
 • emailem s elektronickým podpisem (nelze zaslat jako prostý email)
 • poštou (obyčejně)
 • osobně po předchozí domluvě

Dokumenty předejte škole do 4. 5. 2021, při odeslání poštou rozhoduje datum odeslání nejpozději 4. 5. 2021.

Pro kontrolu doručení budou čísla došlých přihlášek uvedena na webových stránkách školy.

3. Od 17. 5. 2021 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.

Doručené přihlášky:

4520528896
2642534016